Научно-методичний центр
Научные работы
Доклады, курсовые, рефераты
Научно-методический центр Санкт-Петербурга
 

Антикризисный менеджмент

Областное государственное учреждение "Государственный архив Саратовской области"
Областное государственное учреждение Государственный архив Саратовской области Федеральное агентство по образованию Саратовский государственный социально-экономический университет кафедра докумен...
Облік активної частини балансу підприємства
Облік активної частини балансу підприємства ЗМІСТ ВСТУП І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 1.1. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, ФОРМИ, СТРУКТУРА, КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 1....
Облік активів та зобов'язань
Облік активів та зобов'язань Східноєвропейський Університет Економіки та Менеджменту Контрольна робота з предмету: Бухгалтерський облік Виконав: студент 2 курсу Прокопюк О.О. Перевірив: викладач...
Облік амортизації основних засобів
Облік амортизації основних засобів Вступ Радикальна перебудова промислового виробництва на основі ведення нового господарського механізму орієнтує промислове підприємство на економічно обґрунтова...
Облік безготівкових розрахунків у бюджетних установах
Облік безготівкових розрахунків у бюджетних установах Міністерство аграрної політики України Вінницький національний аграрний університет Факультет економіки і Кафедра організації обліку підприєм...
Облік в небюджетних організаціях
Облік в небюджетних організаціях МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Кафедра обліку та аналізу КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Облік у небюджетних...
Облік вексельних операцій
Облік вексельних операцій ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1 Економічна сутність розрахунків із застосуванням векселів 1.2 Нормативно-прав...
Облік виробничих запасів
Облік виробничих запасів Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні основи побудови обліку виробничих запасів підприємства 1.1 Виробничі запаси як об’єкт обліку і аудиту 1.2 Класифікація виробничих запасів...
Облік виробничих запасів на ВАТ "Криворіжхліб"
Облік виробничих запасів на ВАТ Криворіжхліб ЗМІСТ Вступ Розділ 1 Теоритичні основи обліку виробничих запасів на підприємствах України 1.1. Економічна сутність виробничих запасів та іх класифікац...
Облік виробничих запасів на промислових підприємствах
Облік виробничих запасів на промислових підприємствах ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ I. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО – ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «КОМПАНІЯ ТЕХНОПОЛ» РОЗДІЛ II. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ВИРО...
Облік виробничих запасів та ефективність їх використання на підприємстві
Облік виробничих запасів та ефективність їх використання на підприємстві НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Університет БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Кафедра обліку і аудиту К...
Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку
Облік виробничих запасів. Застосування програми 1С:Бухгалтерія для їх обліку Зміст Вступ 1. Облік виробничих запасів на підприємствах України. Застосування програми „1С:Бухгалтерія” для їх обліку...
Облік готової продукції та її реалізації
Облік готової продукції та її реалізації Міністерство Освіти і Науки України Кременчуцький Державний Університет ім. М. Остроградського ЦПДО Курсова робота З дисципліни: « Фінансовий обік » на те...
Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"
Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства Індустрія Клімату АНОТАЦІЯ Бакалаврська робота виконана на тему «Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства «Індустр...
Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах
Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах ТЕМА: ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 1. Поняття і види довгострокових активів У закордонній обліковій термінології поняття «до...
Облік доходів від операційної діяльності підприємства та шляхи їх удосконалення на ТОВ "Золотий колос"
Облік доходів від операційної діяльності підприємства та шляхи їх удосконалення на ТОВ Золотий колос Міністерство освіти і науки України Миколаївський державний Університет Сухомлинського Інститу...
Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"
Облік доходів від реалізації готової продукції ПП Газель і К Зміст Вступ 1. Теоретичні основи обліку доходів від реалізації готової продукції 1.1 Економічна суть обліку доходів від реалізації гот...
Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Вступ Актуальність теми. В наш час не має жодної організації чи підприємства, яке б не ставило на меті досягнути максимального приб...
Облік доходів підприємств
Облік доходів підприємств Вступ Основою існування й розвитку суспільства є діяльність із виробництва необхідних матеріальних благ і надання послуг. Таку регулярну діяльність на постійній основі,...
Облік запасів
Облік запасів ДОНЕЦЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ КУРСОВА РОБОТА З ДІСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ» НА ТЕМУ «ОБЛІК ЗАПАСІВ» Донецьк ЗМІСТ ВСТУП 1. ОБЛІК ЗАПАСІВ 1.1...
Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"
Облік запасів на підприємстві ТОВ УНІКУМ 2007 План Вступ 1. Теоретичні основи обліку запасів, їх поняття та структура, порядок та методи оцінки, документальне оформлення операцій 1.1 Нормативно-п...
Облік запасів і аналіз ефективності їх використання
Облік запасів і аналіз ефективності їх використання Зміст Вступ 1 . Управлінський облік запасів 1.1 Сутність запасів, їх класифікація та прийоми управління ними 1.2 Управлінський облік запасів 1....
Облік касових та банківських операцій
Облік касових та банківських операцій Контрольна робота з теми: Облік касових та банківських операцій 1. Облік касових операцій Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинне мати...
Облік коштів на поточному рахунку в іноземній валюті
Облік коштів на поточному рахунку в іноземній валюті Міністерство аграрної політики України Житомирський національний агроекологічний університет Інститут післядипломної освіти та дорадництва Кур...
Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності
Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності Реферат з теми: Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності 1. Загальна характеристика кредитних операцій Кредитні кошти,...
Облік матеріальних запасів
Облік матеріальних запасів План 1. Економічна сутність матеріальних запасів, їх класифікація та оцінка 2. Облік матеріальних запасів на складі 3. Облік надходження виробничих запасів 4. Облік вит...
Облік надзвичайних подій
Облік надзвичайних подій Зміст Вступ 1 Економічна сутність та класифікація надзвичайних подій 2 Облік витрат і доходів від надзвичайної діяльності 3 Облік фінансових результатів від надзвичайних...
Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників
Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників ЗМІСТ Вступ 1. Нормативно – правове регулювання обліку заробітної плати 2. Синтетичний та аналітичний облік нарахувань...
Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань
Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань 1. Облік нематеріальних активів Жодне підприємство не обходиться без використання у виробничій діяльності різних об'єктів нематеріальних...
Облік неопераційних витрат на підприємстві
Облік неопераційних витрат на підприємстві Оглавление 1. Поняття та умови визнання витрат, класифікація витрат 2. Облік фінансових витрат та витрат від участі в капіталі 3. Облік витрат, що виник...
Облік операцій з давальницькою сировиною
Облік операцій з давальницькою сировиною ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ Зміст 1. Поняття давальницької сировини та сутність операцій з нею 2. Порядок обліку операцій з давальницькою сир...
Облік операцій основних господарських процесів
Облік операцій основних господарських процесів Зміст Вступ Баланс підприємства на початок звітного періоду 1.Синтетичний облік придбання матеріалів 2.Синтетичний облік виробництва продукції 3.Син...
Облік основних засобів
Облік основних засобів План Вступ 1. Облік наявності та надходження основних засобів 2. Основні проблеми та шляхи вдосконалення обліку основних засобів Задача варіанту №4 Висновок Список використ...
Облік основних засобів та руху грошових коштів
Облік основних засобів та руху грошових коштів Зміст 1. Облік зносу основних засобів, витрат на їх утримання і вибуття 2. Звіт про рух грошових коштів Список використаних джерел 1. Облік зносу ос...
Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки
Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки Контрольна рОбота з теми: ОБ ЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКО...
Облік праці та її оплати
Облік праці та її оплати ЗМІСТ ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ 1.1 Сутність заробітної плати 1.2 Форми та системи оплати праці 1.3 Склад фонду оплати прац...
Облік процесу постачання на підприємствах
Облік процесу постачання на підприємствах Тема: Облік процесу постачання на підприємствах Зміст Вступ 1. Облік процесу постачання на підприємствах 2. Порядок обліку процесу постачання та розрахун...
Облік реалізації послуг та розрахунків з покупцями на підприємствах газопостачання
Облік реалізації послуг та розрахунків з покупцями на підприємствах газопостачання Міністерство освіти і науки України Міністерство з питань житлово-комунального господарства України Державна ака...
Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками
Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками Державний комітет статистики ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ Кафедра бухгалтерського обліку та...
Облік розрахунків з оплати праці
Облік розрахунків з оплати праці „Облік розрахунків з оплати праці” План: 1. Загальна побудова та організація автоматизованого розв'язування задач з обліку заробітної плати. 2. Ставки податків і...
Облік розрахунків з органами соціального страхування
Облік розрахунків з органами соціального страхування ЗМІСТ ВСТУП 1. Організація обліку розрахунків з органами соціального страхування 1.1 Основні засади обліку розрахунків по страхуванню 1.2 Екон...
Облік розрахунків з персоналом на ДП "Кривбасшахтозакриття"
Облік розрахунків з персоналом на ДП Кривбасшахтозакриття Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи обліку, аудиту та економічного аналізу розрахунків з персоналом 1.1 Сутність роз...
Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками
Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками План Вступ. 1. Загальні положення. 2. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 3. Документування господарських операцій з обліку роз...
Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах
Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах курсова робота з бухгалтерського обліку ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичн...
Облік розрахунків з різними дебіторами
Облік розрахунків з різними дебіторами МІНІСТЕРВСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬ...
Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства
Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства Вступ Актуальність теми. Наявність капіталу є умовою створення та розвитку бізнесу. Підприємство, що відокремлено від інших здійснює гос...
Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
Облік руху грошових коштів на рахунках в банку Зміст Вступ 1. Організаційно-економічна характеристика та загальні засади організації бухгалтерського обліку на ВАТ “Альянс 2. Теоретична частина 2....
Облік собівартості продукції на підприємстві
Облік собівартості продукції на підприємстві План Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування та обліку собівартості продукції 1.1 Загальні основи побудови обліку формування витрат виробництва п...
Облік створення підприємства
Облік створення підприємства Міністерство освіти та науки України Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту Курсова робота з дісципліни «Бухгалтерський облік» «Облік створення підприємства» Рефера...
Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету
Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ 1.1 Облікова політика, економічна...
Облік та контроль розрахунків за виплатами на соціальні заходи в ДП НДГ "Україна" ЖНАЕУ Черняхівського району Житомирської області
Облік та контроль розрахунків за виплатами на соціальні заходи в ДП НДГ Україна ЖНАЕУ Черняхівського району Житомирської області Міністерство аграрної політики України Міністерство освіти і науки...
Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу
Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу Реферат на тему «Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу» Вступ На мою думку, тема даного реферату: «Облік товарів і тари на підп...
Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду
Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду Контрольна робота за темою Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду План 1. Вступ 2. Облік ф...
Облік і аудит кредитів банку
Облік і аудит кредитів банку Облік і аудит кредитів банку 1. Теоретичні засади обліку розрахунків за банківськими кредитами 1.1 Економічна сутність та значення кредитів банку Діяльність підприємс...
Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів"
Облік інших необоротних активів на прикладі Рівненський завод тракторних агрегатів МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРС...
Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу
Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ ВАТ «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕ...
Облікова політика
Облікова політика План Вступ 1. Нормативно-правова база облікової політики підприємства 2. Сутність та зміст облікової політики підприємства 3. Загальні положення облікової політики підприємства...
Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку РЕФЕРАТ З дисципліни: Фінансовий облік На тему: Облікова політика та її призначенн...
Облікова політика як елемент культури бізнесу
Облікова політика як елемент культури бізнесу Облікова політика як елемент культури бізнесу З наданням підприємствам можливості самостійно обирати способи обліку в офіційний оборот було введено т...
Облікові регістри
Облікові регістри Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра обліку і аудиту Індивідуальна робота з дисципліни “Спецсемінар”...
Оборотные средства предприятия и рост эффективности их использования
Оборотные средства предприятия и рост эффективности их использования Содержание Введение 1. Организационная структура и правовой статус предприятия Глава1. Учет денежных средств 1.1 Основные прав...
Обоснование необходимости этики аудита
Обоснование необходимости этики аудита 1. Этика аудита Формирование доказательной базы для исследования конфликтных ситуаций в судебных и административных органах должно не только происходить на...
Обследование больного
Обследование больного ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ Фамилия Имя Отчество Павлюк Анатолий Андреевич Возраст ________________________ 68 года Пол мужской Семейное положение женат Професия водитель Место работы...
Обучение аудиторов. Система государственного финансового контроля
Обучение аудиторов. Система государственного финансового контроля 1. Аттестация аудиторов. Порядок обучения и повышения квалификации аудиторов Аудиторы, желающие профессионально заниматься аудито...
Общая характеристика комплексной конфигурации "Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры"
Общая характеристика комплексной конфигурации Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры Общая характеристика комплексной конфигурации «Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры» Комплексная конфи...
Общая характеристика предмета бухгалтерского учета
Общая характеристика предмета бухгалтерского учета Министерство сельского хозяйства РФ Федеральное государственное образовательное учреждение Высшего профессионального обучения «Мичуринский госуд...
Общая характеристика хозяйственного учета и его значение в современных условиях
Общая характеристика хозяйственного учета и его значение в современных условиях Федеральное агентство по образованию САМАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) Государственного образовательного учреждения высше...
Общая хирургия: асептика и антисептика
Общая хирургия: асептика и антисептика ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ ТЕМА: БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА. АСЕПТИКА. Биологическая антисептика предусматривает использование средств биологического происхождения, а та...
Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью Министерство общего и профессионального образования РФ Иркутская Государственная Экономическая Академия ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра хозяйственного права...
Общие требования к бухгалтерской финансовой отчетности
Общие требования к бухгалтерской финансовой отчетности Содержание 1. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 2. Бухгалтерский баланс – основа бухгалтерской отчетности 3. Принци...
Общие требования к составу бухгалтерской отчетности
Общие требования к составу бухгалтерской отчетности Содержание: Задание № 1 Введение 1. Общие требования к составу бухгалтерской отчетности и «Отчету о прибылях и убытках» (форма №2) 2. Порядок з...
Общий расчет себестоимости продукции на производстве
Общий расчет себестоимости продукции на производстве Введение Переход экономики страны на рыночные отношения требует эффективного ведения хозяйства, активного и последовательного внедрения достиж...
Объектно-ориентированные СУБД
Объектно-ориентированные СУБД Бойко И. Объектно-ориентированные СУБД. Оглавление 1. 20 лет эволюции программного обеспечения. 2. Реляционные базы данных. 3. Объектно-реляционные методы. 4. Объект...
Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы
Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы РЕФЕРАТ по курсу Бухгалтерский учет и аудит по теме: Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы 1. Понятие документов и требования, предъявляемые к ним Ни о...
Обычаи и традиции Шотландии
Обычаи и традиции Шотландии 1 В быту и культуре любого народа есть много явлений,сложных по своему историческому происхождению и выполняемым функциям.Одними из самых ярких и показательных явлений...
Оказание сопутствующих услуг по компиляции финансовой информации
Оказание сопутствующих услуг по компиляции финансовой информации Введение Целью прохождения преддипломной практики является закрепление и углубление знаний, полученных во время обучения; приобрет...
Олигархия
Олигархия Начавшийся 1998 год совершенно очевидно обозначил, что правительство рулить по-прежнему отказывается, но забрезжило иное решение основной проблемы экономического развития — настало врем...
Омский государственный архив: вчера, сегодня, завтра
Омский государственный архив: вчера, сегодня, завтра Содержание Введение 1. Советский период в архивном строительстве 1.1 Революционный период 1.2 Послереволюционный период 1.3 Период Великой оте...
Оперативный финансовый анализ коммерческой организации и пути укрепления ее финансового состояния
Оперативный финансовый анализ коммерческой организации и пути укрепления ее финансового состояния Введение Финансовый анализ является одной из важнейших функций финансового менеджмента. В условия...
Операцианализация понятия интеллект
Операцианализация понятия интеллект Контрольная работа Студента 3 курса факультета социологии Иванова М.С. Интеллект – от лат. Intellectus - познание, понимание, рассудок), способность мышления,...
Операцианализация понятия интеллигент
Операцианализация понятия интеллигент Контрольная работа Студента 3 курса факультета социологии Иванова М.С. Различие в понятиях интеллигент и интеллект. Интеллигент-человек, принадлежащий к инте...
Операции, влияющие на величину валюты баланса
Операции, влияющие на величину валюты баланса Содержание Введение Операции, влияющие на величину валюты баланса Список использованной литературы Введение Деятельность организаций состоит из ряда...
Описание модуля "Финансово-расчетные операции" ERP Галактика
Описание модуля Финансово-расчетные операции ERP Галактика КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА Инженерно-экономический институт Кафедра динамики процессов и управления по дисц...
Оплата труда
Оплата труда МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МГИУ Курсовая работа По дисциплине: Трудовое право На тему: « Оплата труда » Выполнил: Проверил: Студент группы ПК8Ю-06 Бочкина...
Оплата труда государственных служащих
Оплата труда государственных служащих Содержание Введение 1. Основы и принципы организации оплаты труда государственных служащих 1.1 Оклад месячного денежного содержания 1.2 Состав дополнительных...
Определение корреспонденции счетов по операциям
Определение корреспонденции счетов по операциям Лабораторная работа Вариант 1 ЗАДАНИЕ: Определить корреспонденцию счетов по операциям. Рассчитать недостающие суммы по операциям, используя таблицы...
Определение рыночной стоимости имущественного здания административно-организационного типа ОАО "Бенефис"
Определение рыночной стоимости имущественного здания административно-организационного типа ОАО Бенефис Определение рыночной стоимости имущественного здания административно-организационного типа О...
Определение стоимости материалов, списываемых на затраты производственных предприятий
Определение стоимости материалов, списываемых на затраты производственных предприятий 1. Вопрос Определить стоимость материалов, списываемых на затраты производственных предприятий за март следую...
Определение факторов, влияющих на организацию бухгалтерского учета
Определение факторов, влияющих на организацию бухгалтерского учета СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 1.1 Общее понятие об учете, его виды и роль в системе уп...
Определения основных понятий 1-9 глав книги: "Рынок: микро-математическая экономика экономическая мо...
Определения основных понятий 1-9 глав книги: Рынок: микро-математическая экономика экономическая мо... Термины. Продразверстка - система заго­товок сель­скохозяйственных про­дук­тов в 1919-1921 г...
Оптическая спектроскопия кристаллов галита с природной синей окраской
Оптическая спектроскопия кристаллов галита с природной синей окраской www.PHILka.RU www.PHILka.RU 1...
Опыт применения мировых стандартов финансовой отчетности (МСФО) в отдельных странах
Опыт применения мировых стандартов финансовой отчетности (МСФО) в отдельных странах ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬ...
Организационно-правовая документация
Организационно-правовая документация Федеральное агентство по образованию КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Факультет управления и психологии Кафедра общего, стратегического, информационного...
Организационные формы бухгалтерского учета на предприятии и их совершенствование в условиях рынка
Организационные формы бухгалтерского учета на предприятии и их совершенствование в условиях рынка Казпотребсоюз Карагандинский Экономический Университет Колледж экономики, бизнеса и права Курсова...
Организационные формы предпринимательской деятельности /на рус. и англ.
Организационные формы предпринимательской деятельности /на рус. и англ. Организационные формы предпринимательской деятельности. Сейчас в нашей стране существуют и развиваются три основных типа пр...
Организационный аудит
Организационный аудит ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АУДИТ 1. Аудит – профессиональный контроль организации 2. Особенности организационного аудита 3. Основные принципы организационного аудита Список литературы...
Организация аналитического учета товаров в бухгалтерии
Организация аналитического учета товаров в бухгалтерии КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по курсу «Бухгалтерский учет и аудит» Тема: « Организация аналитического учета товаров в бухгалтерии » Содержание 1. Учет...
Организация аудита
Организация аудита Организация аудита Правовые основы аудиторской деятельности Правовое регулирование аудиторской деятельности в Республике Беларусь создается в расчете на три уровня. Верхним уро...
Организация аудита государственных и муниципальных предприятий
Организация аудита государственных и муниципальных предприятий Введение Реформирование экономики России в качестве одной из главных составляющих предполагает проведение комплекса мероприятий по п...
Организация аудита операций с денежными средствами в ООО "Авангард"
Организация аудита операций с денежными средствами в ООО Авангард Содержание Введение 1 Роль денежных средств в успешном функционировании предприятия 1.1 Сущность денежных средств 1.2 Виды денежн...
Организация аудита расчетов по оплате труда
Организация аудита расчетов по оплате труда В ведение Переход всего народного хозяйства страны к рыночной экономике, ускоренное развитие предпринимательства, возникновение новых организационно-пр...
Организация бухгалтерского (финансового) учета ООО "Атлант-А"
Организация бухгалтерского (финансового) учета ООО Атлант-А Содержание Введение Глава 1. Бухгалтерский (финансовый) учет и его роль в деятельности предприятия 1.1 Определение бухгалтерского (фина...
Организация бухгалтерского дела в благотворительном фонде
Организация бухгалтерского дела в благотворительном фонде Содеражание Введение 1. История благотворительной деятельности 2. Сущность и значение благотворительных фондов 3. Благотворительные фонды...
Организация бухгалтерского дела на предприятии
Организация бухгалтерского дела на предприятии Министерство образования и науки РФ Курганский государственный университет Кафедра «Анализ, бухгалтерский учет и аудит» КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисцип...
Организация бухгалтерского и налогового учета вкладов в рублях и иностранной валюте ОАО Московского акционерного коммерческого банка "Возрождение"
Организация бухгалтерского и налогового учета вкладов в рублях и иностранной валюте ОАО Московского акционерного коммерческого банка Возрождение СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Бухгалтерский и налоговый у...
Организация бухгалтерского и налогового учета материально-производственных запасов на ОАО "Балтика-Дон"
Организация бухгалтерского и налогового учета материально-производственных запасов на ОАО Балтика-Дон СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Теоретические аспекты учета материально-производственных запасов...
Организация бухгалтерского учета в Министерстве экономического развития и торговли
Организация бухгалтерского учета в Министерстве экономического развития и торговли Отчет о работе, проделанной в период учебно-ознакомительной практики в секторе бухгалтерского учета и финансовог...
Организация бухгалтерского учета в Санкт-Петербургском филиале группы компаний "Конфлекс"
Организация бухгалтерского учета в Санкт-Петербургском филиале группы компаний Конфлекс МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РФ Федеральное агентство по образованию Санкт-Петербургский Государственны...
Организация бухгалтерского учета в банке
Организация бухгалтерского учета в банке Введение Целью учетно-аналитической практики является закрепление теоретических знаний по специальным дисциплинам, изученным в учебном процессе, и ознаком...
Организация бухгалтерского учета в бюджетной организации
Организация бухгалтерского учета в бюджетной организации ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровски...
Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях РБ
Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях РБ Организация бухгалтерского учета Бюджетная классификация Республики Беларусь является систематизированной группировкой доходов, расход...
Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. Назначение и содержание плана счетов бюджетного учета
Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. Назначение и содержание плана счетов бюджетного учета Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение выс...
Организация бухгалтерского учета в коммерческих банках на примере ЗАО "Экономбанк"
Организация бухгалтерского учета в коммерческих банках на примере ЗАО Экономбанк Содержание Введение 1. Теоретическая глава. Организационно-технические и методологические основы ведения бухгалтер...
Организация бухгалтерского учета в магазине "Стройка"
Организация бухгалтерского учета в магазине Стройка Содержание Введение 1. Характеристика предприятия 1.1 Организация бухгалтерского учета 1.2 Учетная политика 2. Организация бухгалтерского учета...
Организация бухгалтерского учета в птицесовхозе "Котельниково"
Организация бухгалтерского учета в птицесовхозе Котельниково ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ФГОУ СПО ВОЛОГОДСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ДНЕВНИК – ОТЧЕТ прои...
Организация бухгалтерского учета в торговых организациях
Организация бухгалтерского учета в торговых организациях Содержание Введение Глава 1. Организация бухгалтерского учета в торговых организациях 1.1 Документооборот на предприятиях торговли 1.2 Осо...
Организация бухгалтерского учета внутренних расчетов ООО "ЭПК-Аудит"
Организация бухгалтерского учета внутренних расчетов ООО ЭПК-Аудит Содержание Введение 1. Теоретические аспекты учета внутренних расчетов предприятия 1.1 Нормативно–правовая база учета внутренних...
Организация бухгалтерского учета и аудит расчетов с подотчетными лицами
Организация бухгалтерского учета и аудит расчетов с подотчетными лицами Введение В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций часто возникает необходимость приобретения материаль...
Организация бухгалтерского учета и аудита
Организация бухгалтерского учета и аудита Содержание Введение Глава I. Теоретико-методологические основы бухгалтерского учета, аудита и анализа финансовых результатов организации 1.1 Порядок форм...
Организация бухгалтерского учета и аудита в ОАО ЧПФ "Букет Чувашии"
Организация бухгалтерского учета и аудита в ОАО ЧПФ Букет Чувашии Министерство образования Российской Федерации Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального об...
Организация бухгалтерского учета на ОАО "Дунайсудоремонт"
Организация бухгалтерского учета на ОАО Дунайсудоремонт Министерство образования и наук Украины Измаильский государственный гуманитарный университет Кафедра экономики предприятия Дипломная работа...
Организация бухгалтерского учета на предприятии ЗАО НПП "Бетта"
Организация бухгалтерского учета на предприятии ЗАО НПП Бетта Содержание отчета Введение Тема 1. Общая характеристика финансово-хозяйственной деятельности организации. Организация бухгалтерского...
Организация бухгалтерского учета на предприятии ОАО "ГРЦ Макеева"
Организация бухгалтерского учета на предприятии ОАО ГРЦ Макеева САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Экономический факультет Кафедра статистики, учета и аудита Специальность «Бухгалтер...
Организация бухгалтерского учета на предприятии ООО "Эко-Эксперт"
Организация бухгалтерского учета на предприятии ООО Эко-Эксперт Федеральное агентство по образованию Российской Федерации ИДО МГИУ ОТЧЕТ по производственной практике по бухгалтерскому управленчес...
Организация бухгалтерского учета на предприятии. Составление промежуточного баланса предприятия
Организация бухгалтерского учета на предприятии. Составление промежуточного баланса предприятия ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНА...
Организация бухгалтерского учета на предприятиях
Организация бухгалтерского учета на предприятиях Содержание Введение 1. Права и обязанности руководителя и главного бухгалтера организации 2. Структура бухгалтерии организации, обязанности ее раб...
Организация бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях
Организация бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях Министерство образования и науки Республики Казахстан Кафедра __________________ КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине: _____________...
Организация бухгалтерского учета на совместном предприятии с образованием юридического лица — субъекта внешнеэкономической деятельности
Организация бухгалтерского учета на совместном предприятии с образованием юридического лица — субъекта внешнеэкономической деятельности Организация бухгалтерского учета на совместном предприятии...
Организация бухгалтерского учета операций лизинга
Организация бухгалтерского учета операций лизинга Содержание Введение Глава 1. Теоретические вопросы сущности и значения лизинга 1.1 Экономическая сущность лизинга, виды и формы лизинговых отноше...
Организация бухгалтерского учета операций по экспорту
Организация бухгалтерского учета операций по экспорту МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ «КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ У...
Организация бухгалтерского учета предприятия на примере ООО "ЛМ-сервис"
Организация бухгалтерского учета предприятия на примере ООО ЛМ-сервис Тема 1. Общая характеристика хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Организация бухгалтерского учета Объектом расс...
Организация бухгалтерского учета расходов на продажу
Организация бухгалтерского учета расходов на продажу Введение «Расходы на продажу - один из главных оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности торговых предприятий». Расходами на...
Организация бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда
Организация бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Теоретические основы учета заработной платы 1.1 Заработная плата как экономическая категория. Нормати...
Организация бухгалтерского учета ценных бумаг
Организация бухгалтерского учета ценных бумаг Содержание Введение Глава 1. Нормативно-правовые аспекты ценных бумаг 1.1 Сущность, свойства и виды ценных бумаг 1.2 Функции ценных бумаг 1.3 Налогов...
Организация бухгалтерского финансового учета
Организация бухгалтерского финансового учета УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ К ним относятся потери от брака и простоев. Выявленный брак оформляется актом о браке с указанием в нем даты составления...
Организация бухгалтерской службы образовательного учреждения "Профессиональное училище №10"
Организация бухгалтерской службы образовательного учреждения Профессиональное училище №10 Оглавление 1. Краткая характеристика организации – базы практики - Государственное образовательное учрежд...
Организация бюджетного цикла организации
Организация бюджетного цикла организации СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Теоретические основы бюджетирования (планирования) в системе управленческого учета 1.1 Значение и понятие бюджетирования и бюджета....
Организация ведения бухгалтерского учета в ООО "Зеленый остров Р"
Организация ведения бухгалтерского учета в ООО Зеленый остров Р Введение Торговля как вид хозяйственной деятельности представляет собой процесс реализации конечному потребителю товаров, приобрете...
Организация внутреннего аудита на предприятии
Организация внутреннего аудита на предприятии Оглавление Введение Глава 1. Теоретические обоснования организации внутреннего аудита на предприятии 1.1 Организация внутреннего аудита на предприяти...
Организация внутреннего контроля сбыта готовой продукции на предприятии ОАО "Оникс"
Организация внутреннего контроля сбыта готовой продукции на предприятии ОАО Оникс Министерство образования Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессиональног...
Организация документационного обеспечения предприятий сферы туризма
Организация документационного обеспечения предприятий сферы туризма Содержание Введение 1. Основы делопроизводства 1.1 Понятие делопроизводства 1.2 Компоненты делопроизводства 1.3 Документ 2. Нор...
Организация документооборота в ООО "Круиз"
Организация документооборота в ООО Круиз Содержание: 1. Краткая характеристика предприятия 2. Порядок оформления документов в ООО «Круиз» Список литературы Приложения 1. Краткая характеристика пр...
Организация документооборота на предприятии
Организация документооборота на предприятии СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Основные понятия, касающиеся организации документооборота на предприятии 2. Информационно-справочные документы 2.1 Служебные пис...
Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии
Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии Содержание Введение 1. Организационная структура предприятия ООО «Коралл» 2. Учетная политика предприятия ООО «Коралл» 3. Организация и в...
Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания на примере ООО ресторан "Ласка"
Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания на примере ООО ресторан Ласка ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Адыгейский государственный университет Экономич...
Организация и ведение бухгалтерского учёта труда и заработной платы на предприятии (на примере ОАО "Минудобрения")
Организация и ведение бухгалтерского учёта труда и заработной платы на предприятии (на примере ОАО Минудобрения) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Адыгейский государственный университет Эконом...
Организация и несение караульной службы
Организация и несение караульной службы Военная кафедра выполнили курсанты Лямин С.Ю. и Лаврентьев В.В. План. 1. Общие положения. 2. Наряд караулов. 3. Подготовка караулов. ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕСЕНИЕ...
Организация и особенности бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания
Организация и особенности бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания Казпотребсоюз Карагандинский Экономический Университет Колледж экономики, бизнеса и права курсовая РАБОТА По д...
Организация и учет безналичных расчетов в РФ
Организация и учет безналичных расчетов в РФ Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ У...
Организация контрольной деятельности на предприятии ОАО "Вяземский хлебокомбинат"
Организация контрольной деятельности на предприятии ОАО Вяземский хлебокомбинат МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНОЛОГИЙ И...
Организация оптовой и розничной торговли, выставки, ярмарки, аукционы
Организация оптовой и розничной торговли, выставки, ярмарки, аукционы I . Основные формы оптовой и розничной торговли. В настоящее время оптовая торговля имеет основные формы : - транзитная, когд...
Организация перевозок, экономика и управление на транспорте
Организация перевозок, экономика и управление на транспорте Государственный комитет по науке , высшей школы и технической политике РФ Сибирский Автомобильно-Дорожный Институт Кафедра : Организаци...
Организация подготовки аудиторской проверки
Организация подготовки аудиторской проверки РЕФЕРАТ по курсу «Аудит» по теме: «Организация подготовки аудиторской проверки» 1. Выбор аудитора или аудиторской организации экономическим субъектом А...
Организация работы бухгалтерии предприятия на примере ООО "ТК Карел-Импэкс"
Организация работы бухгалтерии предприятия на примере ООО ТК Карел-Импэкс Содержание 1. Введение 2. Тема 1. Ознакомление с предприятием 3. Тема 2.Организация работы аппарата бухгалтерии 4. Тема 3...
Организация работы и учета
Организация работы и учета Федеральное агентство по образованию ГОУ СПО «Нижнетагильский торгово-экономический техникум» Центр дистанционного образования Комплексная аттестационная работа Выполни...
Организация работы производства чайной на 50 мест. Организация выпуска готовой кулинарной продукции в горячем цехе
Организация работы производства чайной на 50 мест. Организация выпуска готовой кулинарной продукции в горячем цехе Оглавление: 1. Введение…………………………………………………...…………………..3 2. Характеристика предпр...
Организация расчетов по оплате труда с использованием компьютерных технологий на предприятии ООО "Лакруан"
Организация расчетов по оплате труда с использованием компьютерных технологий на предприятии ООО Лакруан ДИПЛОМНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: Организация расчетов по оплате труда с использованием компьютерн...
Организация регистрации документов на предприятии
Организация регистрации документов на предприятии ОГЛАВЛЕНИЕ Введение 1 Регистрация документов 1.1 Понятие, назначение, принцип регистрации документов 1.2 Индексирование документов 1.3 Формы реги...
Организация синтетического и аналитического учета источников собственных средств предприятия
Организация синтетического и аналитического учета источников собственных средств предприятия ВВЕДЕНИЕ В условиях развивающихся рыночных отношений каждая организация независимо от организационно-п...
Организация системы планирования деятельности предприятия в условиях антикризисного управления
Организация системы планирования деятельности предприятия в условиях антикризисного управления ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафе...
Организация стратегического управленческого учета на предприятии
Организация стратегического управленческого учета на предприятии ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1 Теоретические основы организации управленческого учета себестоимости на предприятии 1.1 Сущность управ...
Организация таможенного дела в Кыргызской Республике
Организация таможенного дела в Кыргызской Республике МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ...
Организация труда и заработной платы работников автотранспортных предприятий
Организация труда и заработной платы работников автотранспортных предприятий Белорусский национальный технический университет Автотракторный факультет Кафедра: Коммерческая деятельность и бухгалт...
Организация учета в ООО "Агрофирма"
Организация учета в ООО Агрофирма Факультет: экономический Кафедра: бух учет, анализ и удит Отчет о производственной практике по бухгалтерскому финансовому учету Тема: Организация учета в ООО «Аг...
Организация учета выпуска готовых изделий (работ, услуг) и расчетов с покупателями
Организация учета выпуска готовых изделий (работ, услуг) и расчетов с покупателями Содержание Введение Глава 1. Теоретико-методологические подходы к учету готовой продукции и расчетов с покупател...
Организация учета затрат на производство по статьям калькуляции
Организация учета затрат на производство по статьям калькуляции Министерство образования и науки Республики Казахстан Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза Кафедра «Бухгалтерски...
Организация учета и анализа продажи товаров на предприятиях оптовой торговли
Организация учета и анализа продажи товаров на предприятиях оптовой торговли Содержание Введение 1. Теоретические основы организации учета и анализа продажи товаров на предприятиях оптовой торгов...
Организация учета и контроля денежных средств, расчетных операций в ЗАО "Канаш" Калининградской области
Организация учета и контроля денежных средств, расчетных операций в ЗАО Канаш Калининградской области САНКТ-ПЕТЕРБУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ Факультет: эко...
Организация учета и контроля на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства
Организация учета и контроля на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Введение Согласно общемировой тенденции перехода к смешанной экономике, сочетающей различные формы собственности на ср...
Организация учета и оценка незавершенного производства
Организация учета и оценка незавершенного производства ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА И ФИНАНСОВ КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА КУРСОВАЯ РАБ...
Организация учета издержек обращения
Организация учета издержек обращения Содержание Введение Глава 1. Краткая характеристика деятельности ОАО «Камснаб» 1.1 История возникновения и сфера деятельности ОАО «Камснаб» 1.2 Динамика основ...
Организация учета импортной продукции
Организация учета импортной продукции Федеральное агентство по образованию Уральский Государственный Технический Университет – УПИ Факультет экономики и управления специальность: экономика и упра...
Организация учета на предприятии
Организация учета на предприятии ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (Г. КАЗАНЬ) Экономический факультет Н.Д.Зарипова ПРОГРАММА Производственной практики студентов специальности 080109.65 (060...
Организация учета налога на прибыль
Организация учета налога на прибыль Содержание 1. Налоговый учет налога на прибыль, его организация и ведения 2. Практическая часть Список используемой литературы 1. Налоговый учет налога на приб...
Организация учета оборотных материальных активов, оценка эффективности их использования
Организация учета оборотных материальных активов, оценка эффективности их использования БЕЛКООПСОЮЗ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИ...
Организация учета оплаты труда
Организация учета оплаты труда Содержание Введение 1. Организация учета оплаты труда 1.1 Нормативно-правовая база по учету труда и его оплаты 1.2 Документация по учету личного состава, труда и ег...
Организация учета поступления основных средств
Организация учета поступления основных средств Содержание Введение 1. Теоретические основы учета основных средств 1.1 Роль основных средств, классификация и их оценка 1.2 Исследование нормативной...
Организация учета производственных затрат
Организация учета производственных затрат Курсовая работа на тему: «Организация учета производственных затрат» Оглавление Введение 1 Понятие затрат на производство и основные принципы их учета 1....
Организация учета производственных затрат и методы их распределения
Организация учета производственных затрат и методы их распределения Организация учета производственных затрат и методы их распределения Организация учета производственных затрат Под организацией...
Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда
Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Теоретические аспекты учета расчетов с персоналом по оплате труда 1.1 Формы, виды и системы оплаты труда 1.2 Первичн...
Организация учета товарных потерь в организациях торговли на примере ОАО "Веста"
Организация учета товарных потерь в организациях торговли на примере ОАО Веста Курсовая работа на тему: «Организация учета товарных потерь в организациях торговли на примере ОАО«Веста» Введение Г...
Организация учета труда и заработной платы
Организация учета труда и заработной платы СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ. 3 1. организация учета труда и заработной платы.. 5 1.1. Учёт численности работников. 5 1.2. Учёт рабочего времени и выработки. 6 1...
Организация учета труда и заработной платы на МУП ТВС "Первомайское"
Организация учета труда и заработной платы на МУП ТВС Первомайское Содержание Введение 1. Теоретические основы учета труда и его оплаты 1.1 Сущность и принципы оплаты труда 1.2 Виды, формы и сист...
Организация учета, анализа и аудита на малых предприятиях (на примере ПО ЗПК "Заготхлебпром" ст. Романовская)
Организация учета, анализа и аудита на малых предприятиях (на примере ПО ЗПК Заготхлебпром ст. Романовская) Дипломная работа Тема: Организация учета, анализа и аудита на малых предприятиях (на пр...
Организация учёта затрат на производство
Организация учёта затрат на производство Филиал НОУ «Московский институт экономики, менеджмента и права» в г. Пензе Факультет: экономики и менеджмента КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Организация учёта затрат...
Организация учёта основных средств
Организация учёта основных средств Автономная некоммерческая организация Международная Академия Предпринимательства (институт) Курсовая работа Бухгалтерский учёт в организациях оптовой торговли Т...
Организация хранения документов и обеспечение их сохранности
Организация хранения документов и обеспечение их сохранности СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Правила хранения документов 2 Обеспечение сохранности документов Заключение Список использованной литературы Вве...
Организация, методика, техника проведения инвентаризации и отражение её в учете
Организация, методика, техника проведения инвентаризации и отражение её в учете Министерство Образования Российской Федерации Курсовая работа По дисциплине Бухгалтерский учет Тема: Организация, м...
Органы кроветворения и иммунной защиты
Органы кроветворения и иммунной защиты Гистология ТЕМА: ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ. Функции: 1.Обеспечивают непрерывный процесс обновления клеток крови в точном соответствии с потребн...
Органы местного самоуправления и информационно-документационное обеспечение
Органы местного самоуправления и информационно-документационное обеспечение Введение Каждое государство заинтересовано в таких способах формирования и деятельности местной власти, которые отвечал...
Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"
Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ Інтер-Синтез АНОТАЦІЯ Курсовий проект виконаний на тему: «Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ «Інтер-Си...
Організаційні процедури аудиту довгострокових кредитів банків (на прикладі ТзОВ "Західно-Українська енергетична компанія")
Організаційні процедури аудиту довгострокових кредитів банків (на прикладі ТзОВ Західно-Українська енергетична компанія) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІК...
Організаційні процедури аудиту заробітної плати
Організаційні процедури аудиту заробітної плати АНОТАЦІЯ В курсовому проекті розглянуто особливості теоретичних засад та методики проведення аудиту нарахування заробітної плати та її використання...
Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції
Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції Зміст Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення прод...
Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії
Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії Зміст Вступ Розділ І. Організація обліку в Данії 1.1 Історія розвитку та регулювання бухгалтерського обліку 1.2 Бухгалтерська професія за ко...
Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії Зміст Вступ Розділ І. Організація обліку в Мексиці Розділ ІІ. Організація обліку в Норвегії Висновки Список використаних джерел Вступ Розв...
Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії Зміст Вступ Розділ І. Організація обліку в Пакистані Розділ ІІ. Організація обліку в Фінляндії Висновки Список використаних джерел Всту...
Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії Зміст Вступ Розділ І. Організація обліку в США Розділ ІІ. Організація обліку в Білорусії Висновки Список використаних джерел Вступ Будова сис...
Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання Сумипошта) ВСТУП В кожній країні особливості торговельної діяльності зумовлюють різноманітні фактори: економічна...
Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї Зміст Вступ Розділ І. Організація обліку в Франції Розділ ІІ. Організація обліку в Китаї Висновки Список використаних джерел Зміст Не дивлячи...
Організація документування господарських операцій
Організація документування господарських операцій Організація документування господарських операцій Ведення бухгалтерського обліку передбачає необхідність повного та зрозумілого відображення всіх...
Організація облікової політики підприємства
Організація облікової політики підприємства Організація облікової політики підприємства Функціонування системи бухгалтерського обліку та процесу його ведення вимагає відповідної організаційної ін...
Організація обліку в Франції та Люксембурзі
Організація обліку в Франції та Люксембурзі Зміст Вступ І. Організація ведення обліку в Франції ІІ. Організація ведення обліку в Люксембурзі Висновки Список використаних джерел Вступ Найхарактерн...
Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика Зміст Вступ Розділ І. Організація обліку в Швеції Розділ ІІ. Організація обліку в Польщі Висновки Список використаних джерел Вступ...
Організація обліку грошових коштів на підприємстві (на матеріалах СТОВ "Злагода" Полтавського району Полтавської області)
Організація обліку грошових коштів на підприємстві (на матеріалах СТОВ Злагода Полтавського району Полтавської області) Міністерство аграрної політики в Україні Полтавська Державна Аграрна академ...
Організація обліку на підприємстві
Організація обліку на підприємстві Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра обліку та аудиту Розрахункова робота з дисципл...
Організація обліку орендних операцій
Організація обліку орендних операцій Зміст Вступ 1. Теоретичні основи обліку орендних операцій 2. Організація обліку орендних операцій на прикладі ВАТ “Василівський сирзавод” 2.1 Організаційно-ек...
Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг ЗМІСТ ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ. 1.1 Економічний з...
Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві Шляхрембуд ЗМІСТ Вступ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків по податку на додану...
Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості
Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ В БІЛОВОДСЬКОМУ РАЙОННОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ Зміст 1. Організаційно-економічна характерист...
Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ Агрофірма Колос ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА У ТОВ АГРОФІРМА КОЛОС Зміст 1. Аналіз облікової пол...
Організація оподаткування суб’єктів малого підприємництва
Організація оподаткування суб’єктів малого підприємництва Міністерство аграрної політики України Вінницький національний аграрний університет Факультет економіки Кафедра організації обліку підпри...
Організація праці бухгалтера
Організація праці бухгалтера РОЗДIЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1 Сутність і задачі організації праці Для раціональної організації суспільної праці важливе значення має розподіл робочої сили між галу...
Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
Організація роботи та документне забезпечення районної Ради Вступ За роки незалежності в Україні відбувалися складні процеси формування правових, економічних і соціальних засад демократичного сус...
Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів
Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів Вступ Основні засоби займають вагоме місце в господарській діяльності підприємства, їх частка дозволяє оцінити рівень заб...
Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації) ЗМІСТ ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИДА...
Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів Зміст Вступ 1. Теоретично-методологічні основи функціонування обліку і контролю основних засобів 1.1 Основ...
Організація і методика аудиту
Організація і методика аудиту Організація і методика аудиту Вступ За період незалежності в Україні створено національну систему аудиту, покликану сприяти розвиткові національного господарства та...
Організація і методика аудиту в комп'ютерному середовищі на прикладі діяльності ЗАТ "Донецькмеблі"
Організація і методика аудиту в комп'ютерному середовищі на прикладі діяльності ЗАТ Донецькмеблі МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУ...
Організація і методика аудиту грошових коштів
Організація і методика аудиту грошових коштів Вступ В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками п...
Організація і методика аудиту доходів підприємства
Організація і методика аудиту доходів підприємства РЕФЕРАТ Курсова робота «Організація і методика аудиту доходів підприємства» вміщує 43 сторінки тексту, 1 таблицю, 2 рисунки, 15 використаних дже...
Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці (на прикладі діяльності ЗАТ "ДонецькТурист")
Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці (на прикладі діяльності ЗАТ ДонецькТурист) Міністерство освіти і науки України Донецький Державний Університет Управління Кафедра обліку і...
Організація і шляхи вдосконалення обліку МШП (на прикладі ТОВ "CKC КОНСАЛД")
Організація і шляхи вдосконалення обліку МШП (на прикладі ТОВ CKC КОНСАЛД) УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНІЙ КОЛЕДЖ КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни : “ БУХГАЛТ...
Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ Луганськмлин Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ «Луганськмлин» Зміст Вступ 1. Те...
Оружие и снаряжение русской армии 16 века
Оружие и снаряжение русской армии 16 века ОРУЖИЕ И СНЯРЯЖЕНИЕ В ооружение русского войска в 16 в . значительно усовершенствовалось и во многих отношениях превосходило вооружение других современны...
Освоение космоса
Освоение космоса Начало космической эры 4 октября 1957 г. СССР произвел запуск первого в мире искуствен- ного спутника Земли. Первый советский спутник позволил впервые измерить плотность верхней...
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников преступления
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников преступления ОСНОВАНИЯ И ПРЕДЕЛЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Одной из важных юридических проблем борьбы с орган...
Основи бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності підприємства
Основи бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності підприємства Вступ документообіг капітал облік контролінг Товариство з обмеженою відповідальністю Промислова компанія б...
Основи організації бухгалтерського обліку
Основи організації бухгалтерського обліку ПВНЗ « ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ Кафедра «Обліку і фінансів» КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни «Основи організації бухгалтерського обліку»...
Основное содержание и порядок ведения учета собственного капитала
Основное содержание и порядок ведения учета собственного капитала НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКИЙ ИНСТИТУТ - ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРИВАТИЗАЦИИ...
Основное содержание и порядок ведения учета труда и его оплаты
Основное содержание и порядок ведения учета труда и его оплаты АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ...
Основной капитал предприятия. Анализ использования основного капитала
Основной капитал предприятия. Анализ использования основного капитала Федеральное агентство по образованию РФ Негосударственное общеобразовательное учреждение Среднего профессионального образован...
Основные аспекты аудита персонала
Основные аспекты аудита персонала Содержание Введение 1. Понятие аудита, его цели и функции 2. Аудит персонала. Основные параметры 3. Методы, классификация типов, этапы аудита Заключение Список и...
Основные концепции бухгалтерской информации
Основные концепции бухгалтерской информации СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Создание международных стандартов бухгалтерского учета. Комитет по международным стандартам 2. Основные концепции бухгалтерской...
Основные методики проведения аудиторской проверки расчетов
Основные методики проведения аудиторской проверки расчетов Содержание Введение 1. Общие методические подходы к аудиту расчетных операций 1.1 Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутре...
Основные направления и методы совершенствования учета денежных средств в иностранной валюте
Основные направления и методы совершенствования учета денежных средств в иностранной валюте СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЕТАХ В БАНКАХ КАК ОБЪЕКТ УЧЕТА И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО К...
Основные особенности ведения бухгалтерского учета на несостоятельных предприятиях
Основные особенности ведения бухгалтерского учета на несостоятельных предприятиях ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО...
Основные показатели системы национальных счетов
Основные показатели системы национальных счетов Содержание Введение 1. Основные показатели системы национальных счетов 2. Принципы планирования и прогнозирования экономики Заключение Список литер...
Основные политические права и свободы граждан
Основные политические права и свободы граждан , . , , .. , . - - , , , . . , . , , , . . : . , . , , , , , . ., ., , , . &arin...
Основные положения ГОСТа Р.6.30-2003
Основные положения ГОСТа Р.6.30-2003 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по курсу «Делопроизводство» по теме: «Основные положения ГОСТа Р.6.30-2003» 1. Содержание и основные требования ГОСТ Р.6.30-2003, утвержден...
Основные положения бухгалтерского финансового учета
Основные положения бухгалтерского финансового учета Бухгалтерский финансовый учет 1. Бухгалтерский учет в управлении и принятии экономических решений Бухгалтерский учет представляет собой упорядо...
Основные положения и порядок учета материальных ценностей
Основные положения и порядок учета материальных ценностей Содержание: Введение Глава 1: Основные положения организации учета материальных ценностей 1.1 Учет имущества кредитной организации 1.2 По...
Основные понятия в бухгалтерском учете
Основные понятия в бухгалтерском учете 1. Общая характеристика бухгалтерского учета бухгалтерский учет имущество баланс Бухгалтерский учет отражает финансово-хозяйственную деятельность организаци...
Основные правила оформления управленческих (организационно-распорядительных) документов
Основные правила оформления управленческих (организационно-распорядительных) документов Реферат По дисциплине: Документирование управленческой деятельности Тема: Основные правила оформления управ...
Основные правила составления документов
Основные правила составления документов Содержание 1. Основные правила составления документов 1.1 Требования ГОСТов к оформлению документов 2. Общие правила регистрации документов 3. Составить ак...
Основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета
Основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета Содержание Введение 1. Сущность бухгалтерского учета 2. Основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета Заключение Список использ...
Основные пути исследования финансового состояния организаций
Основные пути исследования финансового состояния организаций Содержание Введение 1. Методологическая основа оценки финансового состояния организации 1.1 Бухгалтерская финансовая отчетность как ин...
Основные реформы в России от Петра 1 до Столыпина.
Основные реформы в России от Петра 1 до Столыпина. Московский институт сферы социальных отношений Реферат по предмету :История России. на тему : Основные реформы в России от Петра 1 до Столыпина....
Основные средства производственных предприятий (объединений) и их учет. Аудит основных средств
Основные средства производственных предприятий (объединений) и их учет. Аудит основных средств ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ Воронежский государственный технический университет Кафедра эко...
Основные средства, их классификация, оценка и учет поступления
Основные средства, их классификация, оценка и учет поступления ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Факультет экономический Кафедра бухгалтерский учет...
Основные технико-экономические показатели цеха
Основные технико-экономические показатели цеха Министерство образования и науки Российской Федерации Тамбовский Государственный Технический Университет Кафедра Бухгалтерский учет, анализ и аудит...
Основные требования к подготовке служебных документов и ведению деловой переписки в деятельности пограничных органов
Основные требования к подготовке служебных документов и ведению деловой переписки в деятельности пограничных органов Введение Деятельность воинских частей (организаций) обеспечивается системой вз...
Основные фоpмулы тpигонометpии. Таблица часных случаев для тpигонометpических
Основные фоpмулы тpигонометpии. Таблица часных случаев для тpигонометpических МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИ...
Основные фонды в нефтяной и газовой промышленности
Основные фонды в нефтяной и газовой промышленности Основные фонды в нефтегазовой промышленности Содержание курсовой работы: 1. Введение...............................................................
Основные черты антикризисного управления. Стратегия и тактика в антикризисном управлении
Основные черты антикризисного управления. Стратегия и тактика в антикризисном управлении ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУЛЬС...
Основные черты и значение "Серебрянного века" для культуры России
Основные черты и значение Серебрянного века для культуры России Основные черты и значение «Серебрянного века» для культуры россии. Художественная культура рубежа веков – важная страница в культур...
Основные этапы и особенности проведения аудита денежных средств
Основные этапы и особенности проведения аудита денежных средств Оглавление Введение 1. Теоретические основы проведения аудита денежных средств 2. Процедура проведения аудита денежных средств 2.1...
Основополагающие допущения, качественные характеристики и элементы финансовой отчетности
Основополагающие допущения, качественные характеристики и элементы финансовой отчетности Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального...
Основополагающие принципы бухгалтерского учета
Основополагающие принципы бухгалтерского учета СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 1.1 Предмет и метод бухгалтерского учета 1.2 Цель и функции бухгалтерского учета 2....
Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ
Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ ТЕМА: « Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ. В составе РФ в качестве ее субъектов в настоящее время находиться 21 республика....
Основы аудиторской деятельности
Основы аудиторской деятельности Содержание Введение. 2 1. Сущность, понятие и цели аудиторской деятельности. 3 2. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. 4 3. Организационно...
Основы аудиторской проверки
Основы аудиторской проверки МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра: контроль и ревизия Контрольная работа По курсу: «Аудит» Основы ауд...
Основы бухгалтерского учета и аудита
Основы бухгалтерского учета и аудита 1. Бухгалтерский баланс: назначение, правила оценки статей, принципы построения и методика составления Баланс – это способ обобщения группировки имущества и и...
Основы бухгалтерского учета малого предприятия
Основы бухгалтерского учета малого предприятия Оглавление Введение. 2 Глава 1.Определение и сущность малого предприятия. 4 1.1 Исторические аспекты развития малого бизнеса. 4 1.2 Виды малых предп...
Основы бухгалтерского учета на предприятии
Основы бухгалтерского учета на предприятии Глава 1 1. Изучение учета труда и заработной платы на предприятии Выплата заработной платы обычно производится в денежной форме в валюте РФ (в рублях)....
Основы бухгалтерского учета предприятия
Основы бухгалтерского учета предприятия ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» (НОВГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ) КОНТРОЛЬНАЯ Р...
Основы бухгалтерского учета, анализа и аудита
Основы бухгалтерского учета, анализа и аудита Бухгалтерский финансовый учет 1. Общая характеристика БУ. Концепция развития БУ в РФ В соотв.с ФЗ№129-ФЗ О БУ БУ-упорядоченная система сбора, регистр...
Основы бухгалтерской отчетности
Основы бухгалтерской отчетности План: Введение 1.Теоретические основы бухгалтерской отчетности 1.1 Место отчетности в системе бухгалтерского учета 1.2 Нормативное обеспечение бухгалтерской отчетн...
Основы делопроизводства
Основы делопроизводства ТАВРИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА N1 ПО ОСНОВАМ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА Симферополь - 1998 г. ПЛАН ВВЕДЕНИЕ 1. Предмет и задачи делопроизводства, ее р...
Основы документоведения
Основы документоведения Вопрос № 1 Проанализировать употребление понятия документ и его синонимов по Генеральному регламенту 1720 г., Общему губернскому учреждению 1775 г., Общему учреждению мини...
Основы организации аудиторской деятельности
Основы организации аудиторской деятельности Тема: Основы организации аудиторской деятельности План 1. Сущность, виды, цели аудита 2. Организация, порядок и принципы проведения аудита 3. Этапы ауд...
Основы организации бухгалтерского учета на предприятии ЗАО "Черемшанская МСО-ТАПС"
Основы организации бухгалтерского учета на предприятии ЗАО Черемшанская МСО-ТАПС СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «ЧЕРЕМШАНСКАЯ МСО-ТАПС» 1.1 Краткая характеристика предприятия 1.2...
Основы организации бухгалтерского учета на примере ООО "Алатырская бумажная фабрика"
Основы организации бухгалтерского учета на примере ООО Алатырская бумажная фабрика Содержание 1. Экономическая характеристика предприятия 2. Основы организации бухгалтерского учета 3. Учет денежн...
Основы организации бухгалтерского учета расчетов с внебюджетными фондами
Основы организации бухгалтерского учета расчетов с внебюджетными фондами Содержание Введение Глава 1. Теоретические основы организации бухгалтерского учета расчетов с внебюджетными фондами 1.1 По...
Основы организации учета затрат на производство продукции
Основы организации учета затрат на производство продукции Содержание Введение Глава 1 Теоретические основы организации учета затрат на производство продукции (теоретическая часть) 1.1 Понятие, за...
Основы подготовки и составления финансовой отчетности
Основы подготовки и составления финансовой отчетности Основы подготовки и составления финансовой отчетности Пользователи и их информационные потребности К пользователям финансовой отчетности отно...
Основы психологии предпринимательского мышления
Основы психологии предпринимательского мышления В настоящее время, как никогда прежде, сбыт и маркетинг представ­ляют собой основные ключи к успеху в любом деловом предприятии. Рынок сегодня стал...
Основы работы с типовой конфигурацией задачи 1С:Бухгалтерия из состава комплекса 1С:Предприятие версии 7.7
Основы работы с типовой конфигурацией задачи 1С:Бухгалтерия из состава комплекса 1С:Предприятие версии 7.7 Курский филиал ВЗФЭИ Лабораторная работа Технология решения учетных задач на ПЭВМ с испо...
Основы технологии приготовления пищи
Основы технологии приготовления пищи Санкт-Петербургский торгово-экономический институт Кафедра технологии и организации об- щественного питания самостоятельная работа Студентки У Э Ф дневного от...
Основы учета бюджетных средств
Основы учета бюджетных средств Содержание Введение. 2 1. Учет операций по предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности. 10 1.1 Особенности отражения операций по предприни...
Основы учета готовой продукции
Основы учета готовой продукции Содержание Введение 1. Теоретические основы учета выпуска и продаж готовой продукции 1.1. Синтетический учет готовой продукции 1.2. Нормативно – правовое регулирова...
Особенности аудита
Особенности аудита 1. Понятие об аудите, его задачи, виды. Общие принципы осуществления аудита. Этика аудитора Аудит – это осуществляемая на платной основе деятельность в виде независимой вневедо...
Особенности аудита расчетов с дочерними организациями
Особенности аудита расчетов с дочерними организациями Оглавление Введение Глава 1. Теоретические вопросы аудита 1.1 Содержание и виды аудита 1.2 Особенности внутреннего и внешнего аудита Глава 2....
Особенности аудита страховых компаний
Особенности аудита страховых компаний Содержание Введение Глава 1. Теоретические основы аудита 1.1 Понятие и сущность аудита 1.2 Цели и задачи аудита 1.3 Принципы проведения аудита Глава 2. Орган...
Особенности аудиторской деятельности
Особенности аудиторской деятельности О главление ВВЕДЕНИЕ Глава 1. Понятие АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1.1 Сущность аудита и аудиторской деятельности 1.2 Аудиторские услуги и профессиональные требов...
Особенности аудиторской деятельности в сфере выпуска готовой продукции и последующей реализации
Особенности аудиторской деятельности в сфере выпуска готовой продукции и последующей реализации СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ АУДИТОРСКОЙ ОЦЕНКИ ГОТОВОЙ ПРО...
Особенности бухгалтерского учета горюче-смазочных материалов в розничной торговле
Особенности бухгалтерского учета горюче-смазочных материалов в розничной торговле ВВЕДЕНИЕ Развитие рыночной социально ориентированной экономики сопровождается дальнейшим возрастанием роли учетно...
Особенности бухгалтерского учета и распределение расходов по обслуживанию производства и управления
Особенности бухгалтерского учета и распределение расходов по обслуживанию производства и управления МИНИСТЕРСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКИ РФ РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА КАЗАНСКИЙ ФИЛИ...
Особенности бухгалтерского учета страховых организаций на примере ЗАО "Поволжский страховой альянс"
Особенности бухгалтерского учета страховых организаций на примере ЗАО Поволжский страховой альянс ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.Н. ТАТИЩЕВА»...
Особенности ведения бухгалтерского учета
Особенности ведения бухгалтерского учета 1. Понятие бухгалтерского учета, основные требования к его ведению. Задачи и функции бухгалтерского учета Бухгалтерский учет представляет собой упорядочен...
Особенности ведения бухгалтерского учета на ООО "Дуплекс"
Особенности ведения бухгалтерского учета на ООО Дуплекс Введение Бухгалтерский учет - это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации об имущественном и финансовом положении о...
Особенности договора на оказание аудиторских услуг
Особенности договора на оказание аудиторских услуг План Введение Глава 1 1.1 Договор на оказание услуг 1.2 Оформление отношений с экономическим субъектом Глава 2 Заключение Список литературы Прил...
Особенности и сущность бухгалтерского баланса
Особенности и сущность бухгалтерского баланса Задание 1 1. Ответьте на вопрос: Что Вы понимаете под определением «бухгалтерский баланс»? Расскажите о его структуре В целях группировки и отражения...
Особенности информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия
Особенности информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия Содержание Введение 1 Общая характеристика финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Оренбургэнерго» 2 Раскрытие информа...
Особенности методики бухгалтерского учета операций по договору простого товарищества
Особенности методики бухгалтерского учета операций по договору простого товарищества Особенности методики бухгалтерского учета операций по договору простого товарищества Содержание Методические а...
Особенности налогообложения в туризме
Особенности налогообложения в туризме Дипломный проект на тему: Особенности налогообложения в туризме Оглавление Введение 1. Налоги и налогообложение 1.1 Функции и классификация налогов 2.2 Основ...
Особенности организации бухгалтерского учета
Особенности организации бухгалтерского учета Содержание Введение 1. Основные положения организации бухгалтерского учета 2. Государственное регулирование в области организации учета в связи с пере...
Особенности организации проведения анализа в условиях компьтерной обработки экономической информации
Особенности организации проведения анализа в условиях компьтерной обработки экономической информации Кафедра: «Бухгалтерского учёта, анализа и аудита» Контрольная работа по экономическому анализу...
Особенности положения несовершеннолетних в трудовом законодательстве Российской Федерации
Особенности положения несовершеннолетних в трудовом законодательстве Российской Федерации Международный университет социальных наук «LEX» Юридический факультет Эско-Алексей Янтунен 3 курс Особенн...
Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и
Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль Общественные ор...
Особенности работы с распорядительными документами
Особенности работы с распорядительными документами МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКИЙ ГОСУ...
Особенности развития аудита в странах с развитой экономикой
Особенности развития аудита в странах с развитой экономикой Доклад по аудиту на тему: «Особенности развития аудита в странах с развитой экономикой» Выполнила студентка гр. 447 Жукова Екатерина Вв...
Особенности развития и организации аудиторской деятельности в Великобритании
Особенности развития и организации аудиторской деятельности в Великобритании Введение Слово аудит происходит от латинского слова audire, что означает слышать. По словам Флинт (1988), аудит социал...
Особенности расчета амортизационных отчислений, учета прибылей и убытков
Особенности расчета амортизационных отчислений, учета прибылей и убытков Содержание 1. Учет поступления, начисления амортизации основных фондов. 3 2. Учет финансовых результатов. 6 Практические з...
Особенности расчета пособия по временной нетрудоспособности
Особенности расчета пособия по временной нетрудоспособности Введение Нет такого бухгалтера, занимающегося трудовыми вопросами и зарплатой, который хотя бы раз в своей работе не сталкивался с необ...
Особенности расчетов с подотчетными лицами
Особенности расчетов с подотчетными лицами Содержание 1. Аналитический и синтетический учет расчетов с подотчетными лицами. Характеристика счета 71 2. Документальное оформление и учет поступления...
Особенности расчёта единого социального налога
Особенности расчёта единого социального налога Содержание Введение 1. Теоретические основы расчета единого социального налога 1.1 Экономическая сущность и противоречия единого социального налога...
Особенности составления бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства
Особенности составления бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ДОП...
Особенности составления документов
Особенности составления документов 1. Составьте приказ директора ОАО туристической фирмы «Витязь» о премировании работников планово-экономического отдела за досрочную разработку бизнес-плана. Пре...
Особенности управленческого анализа в различных отраслях
Особенности управленческого анализа в различных отраслях 1. Понятие, цели и содержание управленческого анализа Если ранее многие системы внутрипроизводственного учета ориентировались только на од...
Особенности учета в торговле
Особенности учета в торговле ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ЧИТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ЧитГУ) Ин...
Особенности учета во Франции
Особенности учета во Франции Министерство образования и науки Украины Приазовский государственный технический университет Институт повышение квалификации Кафедра «Учет и аудит» Контрольная работа...
Особенности учета затрат и расчетов предприятия
Особенности учета затрат и расчетов предприятия Министерство образования и науки РФ Казанский государственный технологический университет Кафедра экономики Контрольная работа по курсу: «Бухгалтер...
Особенности учета и аудита лизинга основных средств и его взаимосвязь с рентабельностью организации
Особенности учета и аудита лизинга основных средств и его взаимосвязь с рентабельностью организации Введение Научно-технический прогресс сферы производства, изменение условий хозяйствования и эко...
Особенности учета оплаты труда
Особенности учета оплаты труда ВВЕДЕНИЕ Учет оплаты труда по праву занимает одно из центральных мест в системе бухгалтерского учета, поскольку является неотъемлемой частью деятельности любой орга...
Особенности учета оплаты труда на ЮЗЭС филиала ОАО "Ростовэнерго"
Особенности учета оплаты труда на ЮЗЭС филиала ОАО Ростовэнерго Введение В соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны существенно меняется и политика в области оплаты...
Особенности учета по стандартам МСФО 36 "Обесценение активов" и МСФО 11 "Договор поряда"
Особенности учета по стандартам МСФО 36 Обесценение активов и МСФО 11 Договор поряда ПЛАН 1. Основные положения МСФО 36 1.1 Цель и сфера применения 1.2 Снижение стоимости актива 1.3 Возмещаемая с...
Особенности учета расчетов организации
Особенности учета расчетов организации Содержание Введение 1. Расчеты организации: правила осуществления, основные понятия и нормативная база 2. Виды товарных расчетов 3. Договор цессии: основные...
Особенности учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
Особенности учета расчетов с поставщиками и подрядчиками Особенности учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 1. Погашение задолженности перед поставщиком денежными средствами ООО «Вымпел» пр...
Особенности учета товарных операций
Особенности учета товарных операций ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА Экономика и управление Курсовая работа по предмету Бухгалтерский учет на тему:...
Особенности учетной политики предприятия и техники ведения бухгалтерского учета на примере ЧУП "Торговый дом "Стекло"
Особенности учетной политики предприятия и техники ведения бухгалтерского учета на примере ЧУП Торговый дом Стекло СОДЕРЖАНИЕ 1. Краткая технико-экономическая характеристика предприятия ЧУП «Торг...
Особенности учёта в бюджетных организациях
Особенности учёта в бюджетных организациях Особенности учёта в бюджетных организациях Введение В настоящее время с развитием рыночной экономики во все сферы хозяйственной деятельности проникают н...
Особенности формирования бухгалтерской отчетности в автономных учреждениях
Особенности формирования бухгалтерской отчетности в автономных учреждениях Введение Актуальность темы исследования определяется тем, что в течении нескольких лет в России поэтапно осуществляется...
Особенности формирования отчетности при применении единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
Особенности формирования отчетности при применении единого налога на вмененный доход (ЕНВД) САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ Факультет Экономики и финансов Контрольная работа П...
Особенности формирования элементов учетной политики для учета основных средств и формирование элементов учетной политики для учета заработной платы
Особенности формирования элементов учетной политики для учета основных средств и формирование элементов учетной политики для учета заработной платы Содержание Введение Глава 1 Особенности формиро...
Особенности экономических и финансовых расчетов на предприятии
Особенности экономических и финансовых расчетов на предприятии Содержание Задача 1 Задача 2 Задача 3 Список литературы Задача 1 По данным таблицы рассчитать производственную и полную себестоимост...
Особливості бухгалтерського обліку операцій з іншого вибуття товарів в роздрібній торгівлі
Особливості бухгалтерського обліку операцій з іншого вибуття товарів в роздрібній торгівлі Курсова робота Особливості бухгалтерського обліку операцій з іншого вибуття товарів в роздрібній торгівл...
Особливості використання системного підходу у документознавстві
Особливості використання системного підходу у документознавстві ВСТУП У наш час документи використовуються в різних галузях людської діяльності, ділянках знань, сферах життя, а також є об’єктом д...
Особливості обліку витрат за статтями калькуляції у нафтодобувній промисловості
Особливості обліку витрат за статтями калькуляції у нафтодобувній промисловості План Вступ 1. Особливості процесу нафтодобування і характеристика об’єктів обліку витрат і об’єктів калькулювання 2...
Особливості обліку витрат основного виробництва
Особливості обліку витрат основного виробництва РЕФЕРАТ Курсова робота «Особливості обліку витрат основного виробництва» вміщує 51 сторінку тексту, 2 таблиці, 2 рисунки, 31 використане джерело та...
Особливості обліку витрат і виходу продукції м’ясного скотарства
Особливості обліку витрат і виходу продукції м’ясного скотарства Зміст Вступ 1. Теоретичні основи обліку витрат і виходу продукції мясного скотарства 2. Організація обліку витрат і виходу продукц...
Особливості обліку розрахунків з дебіторами на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
Особливості обліку розрахунків з дебіторами на ВАТ Стахановський вагонобудівний завод Курсова робота з теми: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ НА ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД...
Особливості обліку у галузі підприємств сільського господарства
Особливості обліку у галузі підприємств сільського господарства План Вступ 1. Зміст і завдання обліку біологічних активів 2. Поточні біологічні активи 3. Довгострокові біологічні активи Висновок...
Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради)
Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Р І ВН ЕН СЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСП...
Особливості організації та функціонування інформаційних систем обліку активів
Особливості організації та функціонування інформаційних систем обліку активів Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра обл...
Особливості роботи органів Державного фінансового контролю
Особливості роботи органів Державного фінансового контролю Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра фінансового аналізу і контролю ЗВІТ про проходження практики за спеці...
Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
Особливості та проблеми використання системи електронних платежів Клієнт-Банк на підприємствах України Міністерство освіти і науки України Хмельницький державний університет Кафедра обліку та ауд...
Особливості управлінського обліку
Особливості управлінського обліку 1. Функції, предмет та об’єкти управлінського обліку Управлінський облік є підсистемою бухгалтерського обліку, яка формує інформацію для бізнес-стратегії, планув...
От кризиса к стабилизации. Дальнейшая судьба реформ в России
От кризиса к стабилизации. Дальнейшая судьба реформ в России По статье Г.Марченко “От кризиса к стабилизации. Дальнейшая судьба реформ в России”. Преобразования, происходящие в России на протяжен...
Ответы на вопросы к ГЭК
Ответы на вопросы к ГЭК Вопрос 1 Кредитная система РФ: сущность, структура, значение Ответ: Современна кредитная система - это совокупность различных кредитно-финансовых институтов, действующих н...
Отдельные аспекты учета запасов по МСФО №2 "Запасы"
Отдельные аспекты учета запасов по МСФО №2 Запасы Содержание 1. Бухгалтерский учет запасов в торговых компаниях 2. Системы учета запасов Библиографический список 1. Бухгалтерский учет запасов в т...
Открытие Нептуна
Открытие Нептуна Открытие Нептуна Нептун - это предпоследняя планета в солнечной системе. Ее орбита пересекается с орбитой Плутона в некоторых местах. Комета Галилея еще пересекает ее орбиту, в о...
Относительное сравнение учетной и налоговой политики организации
Относительное сравнение учетной и налоговой политики организации Соотношение учетной и налоговой политики организации В последнее время все больше и больше внимания уделяется налоговому и управле...
Отображение событий после отчетной даты в бухгалтерской отчетности
Отображение событий после отчетной даты в бухгалтерской отчетности Содержание Введение 1. События после отчетной даты и порядок их отражения в бухгалтерской отчетности 1.1 Понятие и классификация...
Отражение безвозмездной передачи основных средств в налоговом учете
Отражение безвозмездной передачи основных средств в налоговом учете Отражение безвозмездной передачи основных средств в налоговом учете Несмотря на большое количество публикаций, посвященных безв...
Отражение выручки
Отражение выручки ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Уральский Институт Социального Образования (филиал) РГСУ в г. Екатеринбурге Кафедра ГИСО (...
Отражение данных о государственной помощи в отчетности организации
Отражение данных о государственной помощи в отчетности организации Содержание Введение 1 Теоретические основы отражения данных о государственной помощи в отчетности организации 1.1 Понятие и виды...
Отражение движения денежных средств в бухгалтерской отчетности
Отражение движения денежных средств в бухгалтерской отчетности Содержание Введение 1. Организационно-экономическая характеристика Красненского филиала БОГУП «РНПЦ «Одно окно» 2. Понятие денег, их...
Отражение финансовых результатов в учете и отчетности предприятия на примере ОАО "Орскнефтеоргсинтез"
Отражение финансовых результатов в учете и отчетности предприятия на примере ОАО Орскнефтеоргсинтез Содержание ВВЕДЕНИЕ Глава 1. МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕТА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ ОТРАЖЕН...
Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета
Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский Го...
Отражение хозяйственных операций на счетах синтетического учета
Отражение хозяйственных операций на счетах синтетического учета Министерство образования и науки Украины Харьковский национальный экономический университет Кафедра учета в бюджетных и финансово-к...
Отраслевые особенности формирования себестоимости продукции (работ, услуг)
Отраслевые особенности формирования себестоимости продукции (работ, услуг) СОДЕРЖАНИЕ Отраслевые особенности формирования себестоимости продукции (работ, услуг) Список использованных источников О...
Отрасль. Выбор перспективы.
Отрасль. Выбор перспективы. Министерство Общего и Профессионального образования Российской Федерации Курганский Государственный Университет КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ОТРАСЛЬ: Выбор перс...
Отчет о доходах и расходах предприятия
Отчет о доходах и расходах предприятия Министерство образования и науки Республики Казахстан Многопрофильный Гуманитарно-Технический Университет Колледж Кафедра «УиО, М и МТ» Курсовая работа По д...
Отчет о прибылях и убытках и способы его построения в отечественных и международных стандартах
Отчет о прибылях и убытках и способы его построения в отечественных и международных стандартах Тема: Отчет о прибылях и убытках и способы его построения в отечественных и международных стандартах...
Отчет о прибылях и убытках: содержание, техника составления
Отчет о прибылях и убытках: содержание, техника составления ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУ...
Отчет о прибылях и убытках: строение, содержание и анализ
Отчет о прибылях и убытках: строение, содержание и анализ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕ...
Отчет о финансовых результатах деятельности предприятия
Отчет о финансовых результатах деятельности предприятия Обязательное домашнее задание по дисциплине: «Бухгалтерский учет» Задание 1 Наименование Актив Пассив 1 Здания +, необоротный 2 Твердое топ...
Отчет об изменениях капитала: его содержание, техника составления
Отчет об изменениях капитала: его содержание, техника составления МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА И ФИНАНСОВ КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА КУРС...
Отчет по плавательной практике на контейнеровозе "Красногвардеец"
Отчет по плавательной практике на контейнеровозе Красногвардеец Общее устройство судна и его технические характеристики. Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 5 Тип и назначение судна Тип судна -...
Отчетность малого предприятия
Отчетность малого предприятия ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ИНЭП) Заочное отделение Контрольная работа По дисциплине «Учет на предприятиях малого бизнеса» на тему «Отчетность малого п...
Отчетность на предприятии
Отчетность на предприятии Содержание Введение 1. Организация бухгалтерского учета на исследуемом предприятии 1.1 Технико-экономическая характеристика исследуемого предприятия 1.2 Характеристика ф...
Отчетность предприятия и состав ее показателей
Отчетность предприятия и состав ее показателей Содержание Введение 1. Отчетность организации 1.1 Значение и виды отчетности организаций 1.2 Основные требования, предъявляемые к составлению отчетн...
Отчетность территориальных органов федерального казначейства по исполнению федерального бюджета
Отчетность территориальных органов федерального казначейства по исполнению федерального бюджета Содержание 1. Годовая отчетность территориальных органов федерального казначейства по исполнению фе...
Отчёт о прибылях и убытках в соответствии с международными стандартами
Отчёт о прибылях и убытках в соответствии с международными стандартами Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Всероссийский заочный фин...
Оформление бухгалтерских документов
Оформление бухгалтерских документов Содержание ВВЕДЕНИЕ. 17 1. Формы и реквизиты документов. 18 2. Порядок составления и обработки документов. 19 3. Изъятие первичных документов. 24 4. Хранение д...
Оформление договоров
Оформление договоров Министерство образования и науки Российской Федерации Московский государственный университет печати Факультет Экономики и Менеджмента Специальность Экономика и управление на...
Оформление документов
Оформление документов Содержание 1. Назначение и классификация документов 2. Аннотации 3. Приказы 4. Уставы 5. Предложение 6. Договор аренды 7. Коммерческие акты 8. Заявление-обязательство 9. Кон...
Оформление документов и деловых писем
Оформление документов и деловых писем СОДЕРЖАНИЕ 1. Разновидности писем и особенности их составления 2. Деловая беседа как основная форма делового общения 3. Принципы организации работы с докумен...
Оформление и учет денежных средств в кредитно-банковской сфере
Оформление и учет денежных средств в кредитно-банковской сфере Федеральная служба исполнения наказаний России Академия права и управления 030501.65 – «Юриспруденция» Контрольная работа по дисципл...
Оформление конструкторской документации
Оформление конструкторской документации МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ДОНГТУ Кафедра ММК и ПМ Контрольная работа по курсу «Оформление конструкторской документации » Алчевск 2010 План р...
Оформление машинописных документов
Оформление машинописных документов Специ ф ика работы секретаря заключает ся в то м , что ему приходится не только выполнять операции с неодушевлёнными пре дметами труда (доку м енты, техниче с к...
Оформление факсов и приказов в организации. Порядок прохождения внутренних документов
Оформление факсов и приказов в организации. Порядок прохождения внутренних документов Содержание 1. Теоретическая часть 22. Каковы особенности оформления факсов 31. Каковы особенности оформления...
Охрана окружающей среды, связанная с производством серной кислоты
Охрана окружающей среды, связанная с производством серной кислоты Реферат на тему: Охрана окружающей среды, связанная с производством серной кислоты. Выполнил Бочкарев И.В. 9 ”Г” класс г. Сургут...
Охрана труда и окружающей среды при строительстве внутрихозяйственных дорог
Охрана труда и окружающей среды при строительстве внутрихозяйственных дорог ВВЕДЕНИЕ В круглогодичном цикле сельскохозяйственного производства транспорт имеет первостепенное значение. Наиболее ва...
Оценка активов и обязательств
Оценка активов и обязательств Содержание Введение 1. Теоретические аспекты оценки объектов бухгалтерского учета 1.1 Систематизация научных взглядов об оценке объектов бухгалтерского учета 1.2 Пон...
Оценка доходов и затрат предприятия
Оценка доходов и затрат предприятия Задание №1: На основе данных формы №1 за отчетный период и формы №3 организации ООО«Тандем» рассчитать и оценить в динамике величину чистых активов, определить...
Оценка и анализ эффективности использования нематериальных активов
Оценка и анализ эффективности использования нематериальных активов СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. Теоретические аспекты оценки и анализа эффективности использования нематериальных активов 1.1 Понят...
Оценка и учет активов и пассивов
Оценка и учет активов и пассивов Курсовая работа : «Оценка и учет активов и пассивов» 1. Оценка как элемент метода бухгалтерского учета Для управления и контроля за всеми процессами общественного...
Оценка как метод стоимостного измерения объектов учета
Оценка как метод стоимостного измерения объектов учета Содержание Оценка как метод стоимостного измерения объектов учета Оценка основных средств Оценка нематериальных активов Оценка доходных влож...
Оценка основных средств. Учет расчетов по краткосрочным кредитам и займам
Оценка основных средств. Учет расчетов по краткосрочным кредитам и займам МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ФГОУ ВПО «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт дополнительного...
Оценка рыночной стоимости автотранспортного средства (в форме заключения (отчета) об оценке автомобиля ГАЗ 3307)
Оценка рыночной стоимости автотранспортного средства (в форме заключения (отчета) об оценке автомобиля ГАЗ 3307) КУРСОВАЯ РАБОТА по курсу Оценка машин, оборудования и транспортных средств на тему...
Оценка существенности аудиторского риска
Оценка существенности аудиторского риска ОЦЕНКА СУЩЕСТВЕННОСТИ АУДИТОРСКОГО РИСКА Содержание Введение 1. Теоретические основы и нормативно-правовая база регулирования аудиторской деятельности 2....
Оценка существенности искажений
Оценка существенности искажений Министерство образования и науки Республики Казахстан Карагандинский Государственный Технический Университет Контрольная работа дисциплина: Аудит Выполнил: ст-ка г...
Оценка финансового состояния: эффективность деятельности
Оценка финансового состояния: эффективность деятельности Министерство образования и науки Российской Федерации Сибирская академия финансов и банковского дела Кафедра Бухгалтерский учет и аудит КО...
Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку в історичному аспекті
Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку в історичному аспекті ОЦІНКА ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ ПЛАН 1. Постановка проблеми 2. Аналіз останніх дослідже...
ПРОЕКТИРОВАHИЕ ПРИВОДА К СПЕЦИАЛЬHОЙ УСТАHОВКИ
ПРОЕКТИРОВАHИЕ ПРИВОДА К СПЕЦИАЛЬHОЙ УСТАHОВКИ Московский Государственный Авиационный Технологический университет им. К.Э.Циолковского Кафедра “Детали машин и ТММ” Расчетно - Пояснительная записк...
Партия в политической жизни общества
Партия в политической жизни общества С О Д Е Р Ж А Н И Е. Введение. 2 стр. 1. Формирование политических партий и их функций. 1.1. Сущность, основные признаки политических партий. 3 - 4 стр. 1 .2....
Патентование избирательных программ в контексте формирования концептуального рынка
Патентование избирательных программ в контексте формирования концептуального рынка ФАКУЛЬТЕТ ПРАВОВЕДЕНИЯ КАФЕДРЫ: 1. АНАЛИЗА И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 2. ИММАНЕНТНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 3. ПРАВОВОЙ...
Патофизиологические процессы в тканях
Патофизиологические процессы в тканях ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТКАНЯХ В организме нарушение роста тканей может возникать в связи с изменением или расстройством обмена веществ и центральных...
Педагогическое мастерство Сухомлинского В.А.
Педагогическое мастерство Сухомлинского В.А. Введение «Верьте в талант и творческие силы каждого воспитанника!». Эти слова одного из самых замечательных педагогических деятелей современности - Ва...
Первинний облік в сільськогосподарському підприємстві
Первинний облік в сільськогосподарському підприємстві МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ Кафедра бухгалтерськог...
Первинні документи з обліку в будівництві
Первинні документи з обліку в будівництві МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ Самостійна робота з дисци...
Первичное наблюдение и стоимостное измерение в бухгалтерском учете. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета
Первичное наблюдение и стоимостное измерение в бухгалтерском учете. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета Введение В условиях рыночной экономики основа экономического развития – прибыль,...
Первичное наблюдение – основа информационной системы бухгалтерского учета
Первичное наблюдение – основа информационной системы бухгалтерского учета РЕФЕРАТ по курсу «Бухгалтерский учет и аудит» по теме: «Первичное наблюдение – основа информационной системы бухгалтерско...
Первичные документы по учету материалов
Первичные документы по учету материалов Федеральное агентство по образованию Российской Федерации Пензенский Государственный Университет Факультет заочного обучения Кафедра бухгалтерского учета К...
Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова
Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова Английский Язык МГГА Группа ВЭГ 97-1 Студент Учебник «Английский язык» для заочных технических вузов. 1988 г. Л.Н. Андрианова Н.Ю. Багрова...
Переоценка активов: порядок оформления и учет
Переоценка активов: порядок оформления и учет Министерство образования и науки Республики Казахстан Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза Кафедра бухгалтерского учета и аудита К...
Персональные компьютеры в cетях
Персональные компьютеры в cетях Содержание. Введение......................................................................................................... 2 1. Персональные компьютеры в cетях...
Перспективы развития атомной энергетики в РФ
Перспективы развития атомной энергетики в РФ Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации Кафедра “Экономическая география и региональная экономика” КУРСОВАЯ РАБОТА на тему: “Перспе...
Перспективы экологической оптимизации структуры агроэкосистем на примере колхозов Баймакского района...
Перспективы экологической оптимизации структуры агроэкосистем на примере колхозов Баймакского района... МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ Башкирский Государственный Униве...
Петр I
Петр I Российский Заочный Институт Текстильной и Лёгкой Промышленности “Пётр Первый. Исторический портрет” Реферат по отечественной Студент 1-го курса истории группы ВБ - 954 Ларин Д.А. Москва, 1...
Петр I, взаимосвязь политических и социально-экономических процессов
Петр I, взаимосвязь политических и социально-экономических процессов СОДЕРЖАНИЕ: стр. 1. Введение. ............................................................... 3 2. Приход к власти. Оппозиция....
Петр I, его наружность, привычки, образ жизни и характер
Петр I, его наружность, привычки, образ жизни и характер Петр Великий, его наружность, привычки, образ жизни и характер. ПЛАН : 1. Образ Петра Великого. 2. Царь-мастеровой. 3. Нравы Петра. 4. Обр...
Петр Первый. Исторический портрет
Петр Первый. Исторический портрет ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ им. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ РЕФЕРАТ по дисциплине “ИСТОРИЯ” на тему: “Петр Первый. Исторический портрет.” Выполнил: студент второго к...
Петропавловская крепость.
Петропавловская крепость. В центре Петербурга, в самом широком месте течения Нева, на небольшом Заячьем острове вздымаются бастионы Петропавловской крепости. Крепость-ровесник города. Раньше здес...
Пираты
Пираты...
Пистолеты (WinWord 6.0) НАПИСАН: Чередниковым Михаилом, 2:5020/241.51 ПОЛУЧЕН: 1995/04/25 от...
Пистолеты (WinWord 6.0) НАПИСАН: Чередниковым Михаилом, 2:5020/241.51 ПОЛУЧЕН: 1995/04/25 от... ПИСТОЛЕТЫ История многозарядного оружия началась за долго до появления унитарных пат­ронов. Его пер...
Пищеварительный тракт и его основные функции
Пищеварительный тракт и его основные функции П ИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ФУН КЦИИ П ри непрерывно протекающих в организме процессах обмена веществ и энергии требуется постоянное расходо...
План ГО объекта N135: Механический завод
План ГО объекта N135: Механический завод План ГО объекта №135: Механический завод. Утверждает: нач.ГО Согласовано: Нач. Штаба ГО Исходные данные. Объект расположен в западной части города Н. Осно...
Планирование аудита
Планирование аудита МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ НОУ ВПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА Экономический факультет Кафедра бухгалтерского учета, ан...
Планирование аудиторской деятельности
Планирование аудиторской деятельности РЕФЕРАТ по курсу «Аудит» по теме: «Планирование аудиторской деятельности» 1. Планирование аудита Аудиторская организация должна начинать планировать аудит до...
Планирование аудиторской проверки учета затрат на производство продукции организации
Планирование аудиторской проверки учета затрат на производство продукции организации Содержание Введение 1. организация аудиторской проверки ООО ПКФ Автоспектр 1.1 Краткая характеристика деятельн...
Планирование в системе бухгалтерского управленческого учета
Планирование в системе бухгалтерского управленческого учета Содержание Введение 1. Основные аспекты и проблемы организации планирования в системе управленческого учета 1.1 Взаимосвязь планировани...
Планирование деятельности
Планирование деятельности Международная Академия Бизнеса и Банковского Дела Факультет Управления и Финансов РЕФЕРАТ по курсу: “Техника самоорганизации” на тему: “Планирование деятельности” Студен...
Пластиковые карточки
Пластиковые карточки Курсовая работа по банковскому делу на тему “Банковские пластиковые карточки” Работу выполнил студент 2 курса группа ИБ-204 Павлов Юрий Москва 1996 Содержание 1. Введение I....
Пластиковые карточки - современный платежный инструмент
Пластиковые карточки - современный платежный инструмент Балтийский Государственный Технический Университет Кафедра экономической теории Реферат на тему: Пластиковые карточки - современный платежн...
Платежная система на основе смарт-карт
Платежная система на основе смарт-карт Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (ТУ) КУРСОВОЙ ПРОЕКТ Тема: “Платежная система на основе смарт-карт” Студент: Анис...
Платина
Платина ( ) . “ ” -94 .. a .. 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 . . . . . . . . . . . . . . ....
Плутон
Плутон ПЛУТОН Самая далекая планета Солнечной системы , Плутон , — наименее изученная из всех планет . Она была открыта в марте 1930 года американским астрономом К. Томбо . Позже она была найдена...
По мотивам романа Ф.М. Достоевского "Бесы"
По мотивам романа Ф.М. Достоевского Бесы Степан Трофимыч - картежник, проиграл имение, сын Петруша, куда-то сбагрили, только не в приют, взял Николеньку на воспитание, кот. был нервным, отправил...
Поpтугалия, как новый сегмент туpистского бизнеса в России.
Поpтугалия, как новый сегмент туpистского бизнеса в России. Португалия . Великая империя - колонизатор XV- XVI веков.Соперничеством с ней могли гордиться такие морские державы, как Франция и Англ...
Податкові розрахунки в системі бухгалтерського обліку
Податкові розрахунки в системі бухгалтерського обліку Вступ Актуальність теми дослідження . Активна підприємницька діяльність є не тільки одним із найважливіших факторів економічного зростання в...
Подбор брачного партнера
Подбор брачного партнера Подбор брачного партнера 1) Как Вы оцениваете брак своих родителей ? Количество выборов Мужчины Женщины Идеальный 5 2 3 В целом хороший 13 2 11 Эмоциональный разлад 2 2 Н...
Подготовка деловых поездок руководителя
Подготовка деловых поездок руководителя РЕФЕРАТ Тема курсовой работы: «Государственный бюджет. Основные направления бюджетной политики Республики Беларусь» Ключевые слова: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ,...
Подготовка и планирование аудиторской проверки
Подготовка и планирование аудиторской проверки Подготовка и планирование аудиторской проверки Планирование аудита Термин “ Планирование ” означает разработку общей стратегии и детального подхода,...
Подготовка и представление финансовой отчетности
Подготовка и представление финансовой отчетности КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗПОТРЕБСОЮЗА Кафедра Бухгалтерского учета и аудита Курсовая работа Дисциплина: «Промежуточный финансовы...
Подготовка и проведение аудита
Подготовка и проведение аудита Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра...
Подготовка, принятие и реализация политических решений
Подготовка, принятие и реализация политических решений Введение В науке общепринято считать, и что подтверждается самой политической практикой, принятие и исполнение политических решений является...
Подходы к аудиторской проверке
Подходы к аудиторской проверке РЕФЕРАТ по курсу «Аудит» по теме: «Подходы к аудиторской проверке» 1. Аудиторская программа Согласно Федеральному стандарту № 3 «Планирование аудита», аудитору необ...
Подходы к поэтапному формированию платежного союза
Подходы к поэтапному формированию платежного союза О подходах к поэтапному формированию платежного союза Общие принципы платежного союза (в рамках Экономического союза государств, использующих на...
Подшипники качения и скольжения
Подшипники качения и скольжения Министерство образования Украины Одесская Государственная Академия Холода Кафедра компрессорных машин. Подшипники качения и скольжения. Студента 231 гр. Тарасенко...
Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости Содержание Введение 1. Теоретическая часть 1.1 Особенности применения позаказного метода учета затрат и калькулирования себестоимости...
Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)
Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) Министерство образования и науки Республики Казахстан Казпотребсоюз Карагандинский Экономиче...
Показатели бухгалтерского баланса
Показатели бухгалтерского баланса Задание 1. Используя данные, приведенные в табл. 1, укажите: по какой стороне бухгалтерского баланса — активу (А) или пассиву (П) отражаются значения показателей...
Показатели ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности организации
Показатели ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности организации Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Гуманитарно-экономический и информац...
Политика. Исскуство. Наука. Греция. (WinWord)
Политика. Исскуство. Наука. Греция. (WinWord) Политика Исскуство Наука 492 год - Первый поход персов в Грецию по командованием Мардония. 494 год - На сцене Афинского театра поставлена трагедия Фр...
Политическая система
Политическая система 1. Введение. В современных политических словарях мира вряд ли можно найти более распространенного и в то же время более противоречивого термина, чем “политическая система”. О...
Политическая система общества
Политическая система общества Лекция 5 ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА В современном политическом словаре стран Востока и Запада, пожалуй, трудно найти более распространенного и вместе с тем более...
Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами в...
Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами в... Сибирская Академия Государственной Службы кафедра политических наук КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ПОЛИ...
Политические и правовые учения Древней Греции
Политические и правовые учения Древней Греции Всемирная история политических и правовых учений - одна из важных составных частей духовной культуры человечества. В ней сконцентрирован большой поли...
Политические системы
Политические системы КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПОЛИТОЛОГИИ Студентки IV курса ОЗО факультета “Педагогика и психология” БОРОЗДИНОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ ПЛАН I. Понятие политической системы. 1. Понятие поли...
Политология в схемах и таблицах
Политология в схемах и таблицах www.PHILka.RU www.PHILka.RU 1...
Положение несовершеннолетних в трудовом праве
Положение несовершеннолетних в трудовом праве Международный университет социальных наук «LEX» Юридический факультет Кафедра трудового права Эско-Алексей Янтунен 2 курс Положение несовершеннолетни...
Положение стандарта "Документирование аудита"
Положение стандарта Документирование аудита СОДЕРЖАНИЕ 1. Положение стандарта Документирование аудита 1.1 Документирование аудита 1.2. Экспертиза учредительных документов аудируемого субъекта 1.3...
Положення про оплату праці працівників підприємства на прикладі Серговської філії ТОВ "Лео" Луганської області
Положення про оплату праці працівників підприємства на прикладі Серговської філії ТОВ Лео Луганської області Положення про оплату праці працівників підприємства на прикладі Серговської філії ТОВ...
Полупроводниковые пластины. Методы их получения
Полупроводниковые пластины. Методы их получения , . . , , oep , - - , , . , . - . . - , . . § 1. &sz...
Пользователи бухгалтерского учета и строение бухгалтерского баланса
Пользователи бухгалтерского учета и строение бухгалтерского баланса 1. Пользователи бухгалтерского учета Одна из важнейших функций бухгалтерского учета — обеспечение заинтересованных лиц и органи...
Понятие государственного бюджета
Понятие государственного бюджета Понятие государственного бюджета . 1) Раскройте понятие Государственного бюджета, как экономической категории, правовой категории и по материальному содержанию. П...
Понятие и бухгалтерский учет с подотчетными лицами
Понятие и бухгалтерский учет с подотчетными лицами Оглавление Введение 1. Характеристика расчетов с подотчетными лицами 1.1 Понятие и бухгалтерский учет с подотчетными лицами 1.2 Учет представите...
Понятие и виды обращения граждан
Понятие и виды обращения граждан План Введение____________________________________________________ Понятие и виды обращения граждан.____________________________ Срок рассмотрения обращений гражда...
Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства
Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства таврический институт ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА N1 ПО таможенному праву ТЕМА: ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ,...
Понятие и классификация расходов организации в бухгалтерском и налоговом учете
Понятие и классификация расходов организации в бухгалтерском и налоговом учете Введение: Тема данной курсовой работы: «Понятие и классификация расходов организации в бухгалтерском и налоговом уче...
Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности
Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности 1. Понятие аудита и аудиторской деятельности В последние годы наряду с развитие...
Понятие и сущность контроля
Понятие и сущность контроля РЕФЕРАТ по теме «Понятие и сущность контроля» Содержание 1. История становления и развития контроля и ревизии 2. Сущность, роль и функции контроля в управлении 3. Виды...
Понятие материи
Понятие материи План. I. Матеpия как философская категоpия. 1. Домаpксистское понятие о матеpии. 2. Опpеделение матеpии К.Маpксом, Ф.Энгельсом, В.И.Лениным. II.Всеобщие атpибуты и основные способ...
Понятие о документе. Эволюция понятия "документ"
Понятие о документе. Эволюция понятия документ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕ...
Понятие о счетах бухгалтерского учета
Понятие о счетах бухгалтерского учета МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ХЕРСОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТАВРИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра учета и аудита Контрольная...
Понятие о телевидении
Понятие о телевидении Понятие о телевидении Принцип передачи изображений на расстояние состоит в следующем .На передающей станции производится преобразова- ние изображения в последовательность эл...
Понятие опционов
Понятие опционов МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР...
Понятие судебно-бухгалтерской экспертизы
Понятие судебно-бухгалтерской экспертизы РЕФЕРАТ по курсу «Бухгалтерский учет и аудит» «Понятие судебно-бухгалтерской экспертизы» 1. Положения судебно-бухгалтерской экспертизы Экспертиза в Россий...
Понятие, цели и задачи аудита
Понятие, цели и задачи аудита Министерство образования и науки РФ Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Всероссийский заочный финансово-экономический институт КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисципл...
Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности
Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности Содержание Введение 1. Понятие аудита и аудиторской деятельности 2. Цели и задачи аудиторской деяте...
Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку
Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку Однією з умов успішної діяльності підприємства є якість інформації, яка залежит...
Попередельный метод учета затрат и калькулирования
Попередельный метод учета затрат и калькулирования Попередельный метод учета затрат и калькулирования Содержание 1. Сфера применения попередельного метода учета затрат и калькулирования. 2. Объек...
Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости: сущность, сфера применения
Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости: сущность, сфера применения Министерство образования и науки российской федерации Тюменский государственный университет Институт д...
Попроцессная калькуляция себестоимости продукции
Попроцессная калькуляция себестоимости продукции Министерство образования и науки Республики Казахстан Карагандинский Государственный Технический Университет Курсовая работа По дисциплине: «Управ...
Портфельное инвестирование
Портфельное инвестирование ИНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА Факультет бухгалтерского учета и аудита Курс «Рынок ценных бумаг» ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ Курсовая работа Студент Кириенко С.В...
Порядок ведения делопроизводства в городском суде города Октябрьска Самарской области
Порядок ведения делопроизводства в городском суде города Октябрьска Самарской области Содержание Введение Глава 1. Регламентация организации делопроизводства городского суда г. октябрьска в закон...
Порядок ведения кассовых операций
Порядок ведения кассовых операций Задание №1 1. Провести группировку средств ЗАО «Т» на 01.02.__г. по видам и источникам образования. 2. Дать характеристику факту хозяйственной жизни по следующем...
Порядок ведения учета затрат в основном и вспомогательных производствах хозяйства
Порядок ведения учета затрат в основном и вспомогательных производствах хозяйства Содержание Введение 1. Организационно-экономические условия хозяйствования в Караултюбинском опытном хозяйстве 1....
Порядок действий аудитора в соответствии с правилами (стандартами) аудиторской деятельности
Порядок действий аудитора в соответствии с правилами (стандартами) аудиторской деятельности Реферат «Порядок действий аудитора в соответствии с правилами (стандартами) аудиторской деятельности» С...
Порядок и методы составления отчета о движении денег, аудит и анализ его основных показателей
Порядок и методы составления отчета о движении денег, аудит и анализ его основных показателей Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза Кафедра Бухгалтерского учета и аудита Дипломн...
Порядок начисления заработной платы при разных формах и системах оплаты труда
Порядок начисления заработной платы при разных формах и системах оплаты труда Оглавление Введение 1. СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 1.1 Повременная оплата 1.2 Сдельная оплата 1.3 Другие формы оплаты труда...
Порядок начисления оплаты отпусков, больничных листов
Порядок начисления оплаты отпусков, больничных листов Федеральное агентство по образованию РФ ГОУ ВПО «УГТУ – УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит...
Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 СКЛАДАННЯ ТА АНЛІЗ УСТАНОВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Статут як установчі документ...
Порядок організації, дозвільного забезпечення, вибору системи оподаткування, обліку та звітності підприємницької діяльності
Порядок організації, дозвільного забезпечення, вибору системи оподаткування, обліку та звітності підприємницької діяльності План 1. Порядок започаткування та реєстрації підприємницької діяльності...
Порядок отражения в отчетности кредитов и займов
Порядок отражения в отчетности кредитов и займов Троицкий филиал Государственного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет» Кафедра Бухгалтерский...
Порядок признания убытков от операций с ценными бумагами
Порядок признания убытков от операций с ценными бумагами Введение Развитие рыночных отношений в России привело к тому, что в хозяйственной практике организаций все большую роль стали играть вложе...
Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера
Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера Одним з важливих напрямів організації бухгалтерського обліку є організація обліко...
Порядок проведения и отражения различных операций в бухгалтерском учете
Порядок проведения и отражения различных операций в бухгалтерском учете 1. Учет движения МПЗ Учет материалов ведется согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и ПБУ 10/99 «Рас...
Порядок проведення попереднього обстеження клієнта
Порядок проведення попереднього обстеження клієнта Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Кафедра обліку і аудиту Реферат з дисци...
Порядок расчета и уплаты акцизов
Порядок расчета и уплаты акцизов ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный аэрокосмический ун...
Порядок расчетов с подотчетными лицами
Порядок расчетов с подотчетными лицами Введение В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций часто возникает необходимость приобретения материальных ценностей, а также различных...
Порядок складання фінансової звітності
Порядок складання фінансової звітності МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І. МЕЧНИКОВА МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ Кафедра обліку та фінансі...
Порядок составления бухгалтерской отчетности
Порядок составления бухгалтерской отчетности План Введение 1. Теоретическая часть 1.1 Нормативные документы 1.2 Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней 1.3 Требование к...
Порядок составления и представления бухгалтерской и налоговой отчетности
Порядок составления и представления бухгалтерской и налоговой отчетности Курсовая работа по курсу: Бухгалтерская (финансовая) отчетность на тему: Порядок составления и представления бухгалтерской...
Порядок составления организационно-распорядительной документации
Порядок составления организационно-распорядительной документации Содержание 1. Дайте характеристику группы справочно-информационных документов (определение, виды документов, правила оформления) 2...
Порядок составления отчета о движении денежных средств
Порядок составления отчета о движении денежных средств Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образ...
Порядок учета доходов и расходов организации
Порядок учета доходов и расходов организации СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Сущность, значение, задачи учета доходов и расходов организации и их классификация 1.1 Доходы и расходы организации: их сущност...
Порядок учета кредитов и займов организаций
Порядок учета кредитов и займов организаций Введение Расходы организаций и предприятий, связанные с производством продукции, выполнением работ и услуг, по своей целевой направленности должны носи...
Порядок учета товаров в организациях розничной торговли на примере ЗАО "Лара"
Порядок учета товаров в организациях розничной торговли на примере ЗАО Лара Содержание Введение 1. Что такое торговля и товар 1.1 Определение термина «торговля». Виды торговли 1.2 Розничная торго...
Порядок формирования отчета об изменениях капитала
Порядок формирования отчета об изменениях капитала Филиал НОУ ВПО «Московский институт экономики, менеджмента и права» в г. Пензе Факультет: экономики и финансов Курсовая работа Порядок формирова...
Порядок формирования средств предприятия
Порядок формирования средств предприятия ДИПЛОМНАЯ РАБОТА Порядок формирования средств предприятия Введение Страхование рассматривается как одно из наиболее прибыльных направлений в бизнесе, прев...
Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО
Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО Індивідуальна робота «Порівняльна характеристика розкриття...
Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера
Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра економічної теорії Ре...
Последовательность, основные этапы проведения аудита
Последовательность, основные этапы проведения аудита Министерство образования и науки Республики казахстан Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза Кафедра бухгалтерского учета и а...
Последовательные порты ПЭВМ. Интерфейс 232С
Последовательные порты ПЭВМ. Интерфейс 232С ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кибернетический факультет Кафедра Вычислительной Техники Реферат на тему : Последовательные порты ПЭВ...
Последующая оценка основных средств на примере организации ООО "Издательство "Маргошка"
Последующая оценка основных средств на примере организации ООО Издательство Маргошка АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ Кафедра бухгалтерского учета и аудита КУРСОВАЯ РАБОТА на тему: « Последу...
Пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет
Пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет Пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет Ежемесячное пособие на период отп...
Постановка лабораторной работы по теоии графов (алгоритмы и программы)
Постановка лабораторной работы по теоии графов (алгоритмы и программы) ( ) 1. , , . , , , , , . , , (. .1.3 ). 1.1 . [2, 3, 4, 5, 6]. , , . - V X- V. V , X- . - G , G. G. - , ( ), . - , ( X - )....
Постановка налогового учета на промышленном предприятии
Постановка налогового учета на промышленном предприятии СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Сущность изменений, внесенных Федеральным законом № 58-ФЗ от 06.06.2005 г. в главу 25 НК «Налог на прибыль орг...
Постановка, настройка и исследование абонентского программного обеспечения сети Internet
Постановка, настройка и исследование абонентского программного обеспечения сети Internet Министерство науки, высшей школы и технической политики МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНЖЕН...
Постоянные и отложенные налоговые активы и обязательства
Постоянные и отложенные налоговые активы и обязательства Содержание 1. Нормативное регулирование вопросов взаимосвязи бухгалтерского и налогового учета 2. Сущность и содержание понятия «постоянны...
Построение документационных систем учета, планирования и реализации персонала в организации
Построение документационных систем учета, планирования и реализации персонала в организации КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине: Введение в теорию систем документирования Тема: Построение документацион...
Поступление и учет основных средств
Поступление и учет основных средств КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Аудит и бухгалтерский учет» по теме: «Поступление и учет основных средств» СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОС...
Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них
Поэзия Серебряного века. Основные течения и взгляды на них ПОЭЗИЯ “СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА” ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ И ВЗГЛЯДЫ НА НИХ. “Серебряный век “русской поэзии — это название стало устойчивым для обознач...
Права и обязанности аудиторов и аудиторских организаций. Кодекс этики аудиторов РФ: содержание, основные положения и принципы
Права и обязанности аудиторов и аудиторских организаций. Кодекс этики аудиторов РФ: содержание, основные положения и принципы Контрольная работа по дисциплине ОСНОВЫ АУДИТА тема: Права и обязанно...
Права и обязанности сторон при проведении аудита
Права и обязанности сторон при проведении аудита Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц В действующих нормативных актах в области российского аудита зафиксированы в краткой форме основные...
Правила ділового листування
Правила ділового листування Вступ З найдавніших часів людина веде листування із собі подібними. Глиняні таблички, берестяні грамоти, листи на пергаменті. Неважливо на чому, але людина намагалася...
Правила и ошибки по отношению к аргументам
Правила и ошибки по отношению к аргументам КГУ КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ЛОГИКЕ НА ТЕМУ: «Правила и ошибки по отношению к аргументам.» Студент I-го курса факультета Соц.Культ.Серв и Туризм очного отделе...
Правила отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты
Правила отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты Кафедра бухгалтерского учета и аудита Контрольная работа №1 по Законодательству в области бухгалтерского учета, финансов и ценн...
Правила отражения штрафных санкций за нарушение договорных обязательств в бухгалтерском учете
Правила отражения штрафных санкций за нарушение договорных обязательств в бухгалтерском учете Содержание Введение 1 Сущность и виды штрафных санкций 2 Бухгалтерский учет штрафных санкций 3 Налого...
Право
Право 1. Понятие “лица” и правоспособности Рабовладельческое общество признавало лицом (persona), т.е. существом, способным иметь права, не каждого человека. Это общество было особенно наглядным...
Право собственности
Право собственности Введение. Глава1. Общая характеристика права собственности. 1.1 Собственность в экономическом и юридическом смысле. Прежде чем приступить к рассмотрению основных содержательны...
Правовая база анализа финансового состояния должника и установление размера требований кредиторов в ходе процедур банкротства
Правовая база анализа финансового состояния должника и установление размера требований кредиторов в ходе процедур банкротства ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Брянский го...
Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах
Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах Б...
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Тема : Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Статья 25. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 1. Предприятие само...
Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухучета, отчетности и аудита
Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухучета, отчетности и аудита АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА IV - КУРС I - СИММЕСТР ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО КУРСУ “КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО” ИВАНОВ ВА...
Правовое регулирование учета, отчетности и аудита в хозяйственной деятельности
Правовое регулирование учета, отчетности и аудита в хозяйственной деятельности Правовое регулирование учета, отчетности и аудита в хозяйственной деятельности Содержание 1. Субъекты, объекты и орг...
Правонарушение и ответственность
Правонарушение и ответственность Правила, регулирующие поведение людей, действия социальных групп, коллективов, организаций, в своей совокупности составляют социальные нормы. Социальная норма - э...
Правонарушение и юридическая ответственность
Правонарушение и юридическая ответственность Оглавление 1. О правонарушении...................................... 1.1 Признаки правонарушения, совокупность правонарушений. 1.2 Правонарушение - на...
Правонарушения
Правонарушения ТЕМА: ПРАВОНАРУШЕНИЯ Деятельность человека состоит ив поступков. Поступок - глав­ный элемент человеческих в з аимоотношений, в котором проявляются ра з ­личные качества личности ,...
Праздники на Руси
Праздники на Руси Настали святки.То-то радость! Гадает ветреная младость, Которой ничего не жаль, Перед которой жизни даль Лежит светла,необрозима; Гадает старость сквозь очки У гробовой своей до...
Практические задачи по бухгалтерскому учету
Практические задачи по бухгалтерскому учету Содержание Основные средства НМА Материалы Заработная плата СМиМ Накладные расходы Вспомогательное производство Основное производство Учёт финансовых р...
Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації
Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ ДИСЦИПЛІНА ОСНОВИ ДІЛОВОДСТВА Індиві...
Предмет бухгалтерского учета
Предмет бухгалтерского учета Сущность и предмет БУ. ФЗ РФ «О БУ» Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имущ...
Предмет и задачи бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности
Предмет и задачи бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ГОУ ВПО Дальневосточный государственный университет путей сообщения МПС Ро...
Предмет и объекты бухгалтерского учёта
Предмет и объекты бухгалтерского учёта Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский Государственный Авиационный Т...
Предмет, метод и социальная ценность правовой (судебной) бухгалтерии
Предмет, метод и социальная ценность правовой (судебной) бухгалтерии Реферат «Предмет, метод и социальная ценность правовой (судебной) бухгалтерии» Содержание: 1. Правовая бухгалтерия 2. Междисци...
Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку
Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Бухгалтерський облік» ЗМІСТ Вступ 1. Теоретичне питання. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку 1.1 Предмет б...
Предпринимательские потребности
Предпринимательские потребности Общее понятие о предпринимательской идее и жизненном цикле товара Осуществление предпринимательской деятельности все­гда основано на какой-то конкретной идее. Пред...
Предпринимательский риск и методы его снижения
Предпринимательский риск и методы его снижения СТОЛИЧНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ Отделение –заочно Факультет –экономический Специальность - финансы и кредит КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА По дисциплине “Антикр...
Презентация: смысл, назначение, содержание
Презентация: смысл, назначение, содержание Международная Академия Бизнеса и Банковского Дела Факультет Управления и Финансов РЕФЕРАТ по курсу “Техника самоорганизации” на тему: “Презентация: смыс...
Приборы выдачи измерительной информации
Приборы выдачи измерительной информации Московский Институт Радиоэлектроники и Автоматики Реферат по ОМСиИТ ПРИБОРЫ ВЫДАЧИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ Выполнил студент группы ЭЭ-1-97 Благодатских Дм...
Прибыль на акцию
Прибыль на акцию Министерство образования и науки Республики Казахстан Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза Кафедра бухгалтерского учета и аудита Курсовая работа По дисциплине:...
Приватизация в республике Казахстан
Приватизация в республике Казахстан План [VP1] : I. Приватизация – формы, цели и признаки. II. Приватизация в Казахстане: 1.Термины 2.Направления: а)малая б)массовая в)по индивидуальным проектам...
Прием и порядок переведения работника на другую работу
Прием и порядок переведения работника на другую работу Тема: Прием и порядок переведения работника на другую работу. План. I. Правила приема на работу. 1. Трудовой договор. 2. Особенности приема...
Прием новой документации в электронный архив
Прием новой документации в электронный архив Пояснительная записка ПРИЕМ НОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ Старший консультант Руководитель разработки Консультант по экономической части Реце...
Приемы общей и частной методики судебно-бухгалтерской экспертизы
Приемы общей и частной методики судебно-бухгалтерской экспертизы МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ...
Приемы фальсификации бухгалтерского баланса. Движение денежных средств
Приемы фальсификации бухгалтерского баланса. Движение денежных средств СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Выявление приемов искажения финансовой информации: вуалирование и фальсификация. Типичные приемы фаль...
Призначення і функції бухгалтерської служби
Призначення і функції бухгалтерської служби Призначення і функції бухгалтерської служби У сучасних умовах господарювання роль бухгалтера на підприємствах постійно зростає, оскільки розширюється п...
Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням
Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням Реферат на тему: «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕВІЗІЙ І ПЕРЕВІРОК ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ» Рішення за р...
Применение ЭВМ при проведении аудита
Применение ЭВМ при проведении аудита РЕФЕРАТ по курсу «Аудит» по теме: «Применение ЭВМ при проведении аудита» 1. Аудит в условиях компьютерной обработки данных Компьютерная обработка данных (КОД)...
Применение методов линейного программирования в военном деле. Симплекс-метод.
Применение методов линейного программирования в военном деле. Симплекс-метод. РЕФЕРАТ Тема: «Применение методов линейного программирования в военном деле. Симплекс-метод» курсанта 2-го курса I вз...
Применение программы 1С Предприятие при создании акта о завесе тары
Применение программы 1С Предприятие при создании акта о завесе тары Содержание Введение 1. Основные понятия и принципы, регламентирующие торговую деятельность 1.1 Учёт поступления товаров и тары...
Применение систем "директ-кост" и "стандарт-кост" в бухгалтерском учете
Применение систем директ-кост и стандарт-кост в бухгалтерском учете Задание 1. Директ-кост Спорткомплексом оказываются три вида услуг: занятия в тренажерном зале, аренда большого игрового зала, з...
Приморский край
Приморский край ПЛАН Физическая география 3 Географическое положение 6 Рельеф 8 Климат 11 Экономика 20 Природные ресурсы 24 Центральный Сихотэ-Алинь на весах экономической и экологической политик...
Примітки до фінансової звітності
Примітки до фінансової звітності Контрольна робота Примітки до фінансової звітності Теоретична частина: Примітки до фінансової звітності Інтеграція України у світове співтовариство зумовила розро...
Принципы аудита
Принципы аудита 1. Аудит впервые появился : в Америке, в Европе, в России 2. Аудиторская деятельность – это: деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и отчетности предпр...

 

Научно-методический центр © 2009